En bærekraftig retorikk og god klimapolitikk for fremtiden

MDGs ungdomskandidat i Trøndelag, Nora Selnæs, kaster i en kronikk 31. august ut haugevis med generaliserende utsagn om konkrete trønderske politikere, parti og politikken deres fra angrepsposisjon. Dette fjerner fokuset fra de konkrete, praktiske og gjennomførbare løsningene i klimapolitikken, som er de vi egentlig bør snakke om.

LES INNLEGGET: Oljelobbyen må ut av trønderpolitikken

En god og ryddig samfunnsdebatt er en viktig forutsetning for at vi skal videreutvikle samfunnet vårt til det bedre i møte med fremtiden. I en tid hvor hatytringer sprer seg mer og mer, og flere og flere tvinges til taushet, er det essensielt at vi som er politikere går frem som gode eksempler. Som ungdomskandidat til stortingsvalget selv, synes jeg derfor det er trist å se retorikken i dette innlegget.

LES OGSÅ: Hvorfor får vi vindkraft vi ikke trenger?

For det er greit å være uenig i sak. Det skal det være, og vi skal tørre å ta viktige debatter, selv om det kan føles ubehagelig. Likevel handler dette om hvordan vi snakker til, og om hverandre. Om å behandle sine politiske motstandere med respekt. Og ikke minst: om å skille mellom sak og person.

Utsagn som «Den trønderske topp-politikken er et grått pampevelde fylt med godt voksne som ikke evner å sikre en grønn framtid for oss unge», «At Ola Borten Moe er villig til å ofre ungdommen er tydelig på hans innbitte oljepopulisme» og ulike automatiske konklusjoner om motiv, intensjoner og drømmer for enkelte parti uten videre begrunnelser, kun fordi man er uenig i politikken - det er det motsatte av det.

Men Selnæs har rett i at det er en stor forskjell i klima- og miljøpolitikken til Senterpartiet og MDG. Dette skillet handler ikke om viktigheten av god klimapolitikk, eller hvilke folk vi har hatt i førersetet, men det handler om hva vi ser på som god klimapolitikk.

En tydelig faktor er at vi i Senterpartiet vil forvalte og bruke naturen og ressursene den gir oss til det beste for fremtida, i motsetning til MDG som i større grad ønsker å verne om den. Vi tror på at vi må drive jordbruk, skogbruk og havbruk på en god måte. Slik kan vi bidra til å binde karbon, gi større matvaresikkerhet, styrke det biologiske mangfoldet og tilpasse oss de endringene som kommer.

Et godt eksempel på dette er at vi ønsker å ha en aktiv skogpolitikk: mer hogst, planting og skjøtsel som gjør at skogen tar opp mer karbon. Nå er det slik at karbonopptaket i norsk skog ligger an til å bli 5,3 mill. tonn lavere i perioden fra 2010 til 2030. Det skader klimaet mer enn utslippene fra alle personbilene her i landet, og viser hvor viktig det er at vi tar grep på dette feltet nå!

LES OGSÅ: MDG-er svarer Kato Nykvist: Korona er ikke det samme som bærekraft

Ellers må vi sette inn konkrete tiltak som CO2-fond for næringstransporten, oppgradere de vannkraftanleggene vi har rundt om i landet vårt, elektrifisere fergene våre, fokusere mer på klimarelatert bistand og satse på nye muligheter som havvind.

Vi må tenke på helheten, arbeide på lag med næringene, og sammen finne løsninger hvor det skal være mulig og lønne seg å være klimavennlig. Gjennom alt dette må vi være bevisste på at klimapolitikken innrettes slik at vi i ikke flytter norsk verdiskaping og aktivitet ut av landet, og over til steder der utslippene ofte er høyere og kontrollen svakere i praksis.

For et bærekraftig samfunn i fremtiden bygger på at vi både klarer å sette inn klimatiltak som gir reelle kutt og gagner hele landet, samtidig som vi klarer å bevare de demokratiske prinsippene på veien. Som ungdomskandidat for Senterpartiet i Trøndelag er begge disse sakene noe som jeg vil kjempe for.

LES OGSÅ: Velkommen til MDG-samfunnet

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter