Bjørn Arild Gram, KS  Foto: KS

Kommunene er spesielt viktige nå

Noen få uker etter at jeg ble valgt som ny styreleder for KS i februar i år, satte regjeringen i kraft noen av de mest samfunnsinngripende og dramatiske tiltak vi har hatt i Norge siden krigen. Det har vært tøft å se hvordan enkeltmennesker, familier, bedrifter og lokalsamfunn har blitt hardt rammet under pandemien. Samtidig har det vært givende, motiverende og rørende å se hvor velfungerende samfunnet vårt er, og hvordan vi omstiller oss når vi må.

Kommunene har gjort en formidabel jobb med å håndtere pandemien. Primærhelsetjenestens innsats har gjort at koronapandemien hittil har vært håndterlig for sykehusene. De kommunale helsetjenestene har tatt hånd om et veldig stort antall Covid-19-pasienter. De har testet, kartlagt smitte, diagnostisert og behandlet.

Les også: Hatefulle ytringer er en trussel mot demokratiet

Kommunene er de primære smittevernmyndighetene. Det siste halvåret har kommunene ved mange anledninger tatt sitt ansvar og brukt sin myndighet som smittevernmyndighet. Når det er nødvendig for å forebygge en allmennfarlig smittsom sykdom eller for å motvirke at den blir overført, kan kommunestyret vedta å iverksette inngripende tiltak overfor befolkningen og virksomheter.

Kommunene har etter smittevernloven vide fullmakter til å iverksette tiltak for å bidra til bekjempelsen Covid19-pandemien. Pandemien har vist oss hvor riktig det er at kommunene har denne myndigheten.

Det er positivt for hele samfunnet at de nasjonale tiltakene gradvis har blitt lettet på. For at ikke hele samfunnet skal stenge ned igjen, er det viktig og riktig å ta tak i smittesituasjonene som oppstår lokalt. KS er enig med Helse- og omsorgsminister Bent Høie i at kommunene vil ha en svært sentral rolle i denne fasen av pandemien. Perioden vi har vært gjennom har drillet kommunenes beredskapsapparat.

Det er mange fordeler ved at smittevernarbeidet organiseres lokalt. Det er kort avstand mellom smittevernlegen og innbyggerne og mellom smittevernlegen og ledelsen i kommunen. Kommunen har god kjennskap til de lokale forholdene og kan vurdere behovet for lokale tilpasninger.

LES KOMMENTAREN: Alle vil ha, men mange blir skuffet

Det er også utfordringer med lokalt smittevernarbeid. Det kreves riktig kompetanse for å gjennomføre tester på riktig måte, og for å drive godt smittesporingsarbeid. Det blir i mange tilfeller stor arbeidsbelastning på enkeltpersoner i kommunene. Konsekvensen vil i mange tilfeller være at det blir for lite ressurser igjen til å løse de daglige oppgavene på samme måte og i samme omfang som før. Det er svært utfordrende for kommunene å stå i en krise som strekker seg over så lang tid.

Å yte en intens innsats i en krise som varer noen dager eller uker er en ting. Belastning over mange måneder - eller kanskje år - for et helsevesen er krevende.

Kommunene har vist stor innsatsvilje og omstillingsevne i denne perioden, og lett etter løsninger for å sikre god nok beredskap og trygghet for innbyggerne. Covid19-pandemien er ikke over før vi har en vaksine. Kommunene har vært- og er sentrale i å få kontroll over smittespredningen i Norge.

Les om våre nye debattsider: Kjære leser og debattant i Adresseavisen: Du har mye å glede deg til!

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter