Presset omkring barnehageplass merkes allerede på fødestua. Alle vil ha sommerbarn for å rekke fristen 31. august 3. Fullt i herberget: Med 1081 ventende barn, blir det en travel sommer på føden. På de mest hektiske dagene ligger barselkvinnene to og to på rommene. Foto: Therese Alice Sanne  Foto: THERESE ALICE SANNE

Dagens føde- og barselpraksis

Barselkvinner og pårørende varsler om en omsorg som ikke holder mål utifra forventninger de har til fødsel og barselopphold. Forventninger, men også en faglig standard og etiske forpliktelser, knyttes til enhver tjeneste som har med omsorg for mennesker å gjøre. I føde-/barselomsorgen er denne standarden høy, og jeg vet at jordmødre både på sykehus og i kommunene strekker seg for å innfri både faglig og menneskelig.

At fødsel eller barselopphold blir trasige opplevelser, er svært beklagelig.

Dette handler ikke om mangel kunnskap eller innsikt fra den ansatte, men kan det handle om travelhet og overbelastninger over tid?

Kan det være at fødselomsorgen ikke gir rom for at fødsler tar tid, at det er for få jordmødre på vakt på en mottaksavdeling som er uforutsigbar? Det samme gjelder observasjonsposten og barselavdeling/hotellet. Det må være rom for samhandling mellom de ansatte. Det som rammes først når det er travelt, er det som tar tid og skaper trygghet: tilstedeværelsen, roen og kommunikasjonen.

Utfallet av en fødsel og tidlig barseltid har mye å si for kvinnens psykiske og fysiske helse, og familiens trivsel videre.

LES SAKEN: - Vi gjør så godt vi kan i den tiden familiene er hos oss

Føde-/barselomsorgen har over år vært en tjeneste som har varslet om den negative utviklingen. Jordmødre har sagt ifra. Det er varslet om risikoen ved ikke å kunne gi en verdig og trygg omsorg til fødende og barselkvinner når bemanningen er redusert eller omfordelt på sommerstid og i helg og høytider.

I Trondheim kommune er den jordmorbaserte barselomsorgen svært sårbar i ferieavviklingen sommerstid. Jordmødre er lite tilgjengelig grunnet ressursknapphet.

LES OGSÅ: Som nybakt bestemor stiller jeg meg helhjerta bak barsel-opprøret!

Det ble i 2018 inngått en avtale med St. Olav som innebærer å ta over ansvaret for friske barselkvinner og deres barn etter to døgns liggetid. Denne tjenesten er kommunale jordmødre innstilt på å få stabilisert året igjennom.

For helsesykepleiere blir det forskyvning og økt arbeidsmengde også i deres hverdag i ferieavviklingen.

LES OGSÅ: - Etter et døgn ba jeg om å få reise hjem

Jordmødre landet over mener at må vi ikke bare lytte, det må handles, både i spesialisthelsetjenesten og i kommunene.

Barselavdelingen og helsestasjonen er de første i møte med den viktigste verdien Norge har, nybakte mødre og barn, samt partnere. Menneskelig kapital er viktigere enn oljefondet.

Hvorfor så knappe ressurser til svangerskaps- føde og barselomsorg når det å bære frem barn kan sees på som et samfunnsoppdrag? Vi vet hva som er god omsorg, men underkommuniserer vi kvinnenes behov i likestillingens tid?

LES OGSÅ: Barselopprør! Jeg er en av de fødende

Det er særs viktig at mødre «finner seg selv igjen» etter en fødsel,at de knytter seg til og blir mentalt tilgjengelig for barnet. Samt bekreftet på at de er gode nok. Partnere behøver også veiledning og trygging. Bør vi se til andre kulturer for å lære oss å verdsette kvinner i denne sårbare barseltiden?

Vi som jobber i tjenesten må formidle at ro, skjerming og hvile er viktig, og normalisere reaksjoner.

Psykososial støtte til mor og familie i barseltid har positiv innvirkning på den psykiske helsen.

LES OGSÅ: Jeg får vondt inni meg

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter