Jeg ønsker konkurranse velkommen, men regjeringen burde stille langt strengere krav til alle aktører i bransjen, skriver Kjetil Utne, som er drosjesjåfør i Trondheim.  Foto: Christine Schefte

Er det slik vi skal møte besøkende til byen?

I helga gikk jeg forbi drosjeholdeplassen på Sentralstasjonen. Alle de 17 drosjene som sto der, tilhørte ett av de fem konkurrerende selskapene. Dette burde vært organisert annerledes, slik at passasjerer faktisk kan velge det selskapet de ønsker å benytte.

Selv kjører jeg drosje for Trøndertaxi. Ofte forteller passasjerer uoppfordret om dårlige opplevelser med sjåfører som ikke kjenner byen, som ikke kan veien dit de skal, om sjåfører som umulig kan ha kjentmannsprøven. Selv om klagene nesten alltid gjelder det samme selskapet, rammer det alle oss som kjører drosje som yrke. Så må vi innrømme at dårlige sjåfører kan finnes i alle selskaper, og til og med de beste sjåførene gjør innimellom feil. Men det bør ikke være slik at tilreisende som kommer til sentralstasjonen, blir møtt av drosjesjåfører hvor det virker som det er mer regel enn unntak at sjåføren trenger hjelp for å finne frem.

LES OGSÅ: Historier fra en taxi-sjåfør

Et hovedproblem på sentralstasjonen er at holdeplassen er fysisk sperret inne på venstre side av drosjerekken. Hvis det da står drosjer foran og bak deg, blir det nesten praktisk umulig å komme seg ut om du skulle få tur før du står først i køen. Derfor holder mange seg borte fra den holdeplassen.

Hvorfor er det slik, og hva kan vi gjøre?

Interessert i debatt og meninger? Les flere saker her.

For det første er det vanligvis for mange drosjer, og prosentlønnsystemet gjør at drosjesentralene ikke har noe incitament til å begrense antall biler i trafikk når det er stille. De drosjeselskapene som får få bestillinger, fyller opp holdeplassene i sentrum.

Jeg ønsker konkurranse velkommen, men regjeringen burde stille langt strengere krav til alle aktører i bransjen. Når Trøndelag fylke ikke kontrollerer at kravene blir fulgt, blir det ikke bedre. Og til slutt er det et ansvar for Trondheim kommune å legge bedre til rette med nok holdeplasser, lokalisert der kundene trenger dem og utformet på en god måte. Kanskje bør vi sette grenser for hvor mange drosjer fra hvert selskap som skal kunne bruke hver holdeplass samtidig, slik at kundene får et reelt valg?

Hovedansvaret for å sikre god kvalitet ligger naturligvis hos det enkelte drosjeselskapet, som må sørge for god opplæring av sine sjåfører. Men som kunde kan du også påvirke dette. Du har rett til å velge det selskapet du ønsker, også på holdeplass. Velger du alltid det selskapet du synes er best, vil forhåpentligvis de useriøse forsvinne.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter