Trond Giske er et politisk talent. Han har en politisk framtid, skriver Kari Melby.   Foto: RICHARD SAGEN

Vent, Trond Giske

Jeg har et ønske: At Trond Giske skal gå på talerstolen på fylkesårsmøtet og gjenta sin uttrykte ydmykhet, takke for tilliten og - trekke kandidaturet til lederstillingen. Det vil gagne Trond - og Arbeiderpartiet. Trond Giske er et politisk talent. Han har en politisk framtid. Men han har enda noe å gå på i oppgjøret med en politisk kultur som mange - særlig kvinner - har blitt demotivert av.

Ved å tre til side og vente noen år kan Trond gi et overbevisende signal om at han tar anklager om ubehagelig oppførsel på alvor. Det er ikke å gi etter for utidig «personfokus», det er å ta behovet for å bygge en god og inkluderende partikultur seriøst. Et slikt grep vil øke aktelsen for Trond og være en god strategi for ham personlig på litt lengre sikt. Dessuten vil det være bra for partiet: vi trenger ikke den gavepakken til Erna og høyresiden som en kontroversiell Trond Giske i lederposisjon vil representere nå.

LES FLERE DEBATTINNLEGG OM DENNE SAKEN:

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter