Silje Kristin Meisal og er sokneprest i Sverresborg menighet og en av de som har skrevet debattinnlegg om predikant Levi Jensen.

Levi Jensen er et talerør for en skadelig og usann kristendom

  • Alan Akali, Leder i Ungdomsrådet i Nidaros Bispedømme
  • Katri Sundvall-Falck, Prosjektleder for U-kirken i Trondheim
  • Ranveig Dahle Svanholm, kapellan i Nidelven menighet
  • Silje Kristin Meisal, sokneprest i Sverresborg menighet
  • Inger Helen Nygård, avdelingsleder kirkeliv
  • Nils Åge Aune, prost i Strinda, Byåsen og Heimdal

Levi Jensen står for en kristendom som står langt fra den vi i kirka ønsker å formidle. Og enda viktigere; vi tror hans budskap er direkte skadelig, spesielt for unge mennesker.

I forrige uke rundt skolestart var den omstridte predikanten Levi Jensen i byen vår for å forkynne for barn og ungdom. «Jeg er sendt fra himmelen fra faderen fordi han mener at hans folk skal bli frelst. Jeg er en Herrens budbærer», uttalte Jensen til Adresseavisen torsdag i forrige uke.

Predikanten Levi Jensen i Trondheim sentrum.  Foto: Kristoffer Furberg

LES MER: Omstridt predikant bortvist i Levanger

Det å reflektere over om det står en Gud bak eksistensen, hvorfor Jesus kom til jorden, hvilken plass troen har i oss, er for de fleste ikke gjort på et blunk. Dette er tanker som vi bærer med oss lenge, kanskje hele livet. Det er viktig for oss i kirka å si at det er helt lov å både tro og tvile. Kirka er for alle!

Vi ønsker at ungdom skal få møte en raus, åpen og tydelig kirke, og vi opplever at Jensens forkynnelse maner til det motsatte.

Vi tror at mange unge, med sine kritiske sanser og med gode voksne rundt seg, forholder seg til Levi Jensens forkynnelse med en ironisk distanse. Likevel mener vi at hans opptreden i byen vår er problematisk, og vi i kirka ønsker å være en tydelig motstemme.

LES OGSÅ: Omstridt predikant er på skoleturné i Trøndelag: - Ikke noe jeg vil at mine barn skal høre

Med sin form og sin uttrykksmåte fanger Jensen barn og unges oppmerksomhet. Han gir inntrykk av å sitte på sannheten om hva som er en rett kristen tro og hva som gir tilgang på frelse. Han kommer med fordømmende og harde ord som omhandler menneskers seksuelle legning, og han er et talerør for det vi mener er en skadelig og usann forkynnelse.

Levi Jensen sier i en YouTube-video: «Er du gutt eller mann, fortsett å kose deg med gutter. Er du jente eller dame, og elsker å ha sex med andre damer, så fortsett med det. Men du kommer ikke til himmelen. Det er ikke min business. Om du vil til helvete, så går du til helvete. Lykke til».

LES OGSÅ: - I Trondheim blir jeg så lenge Herren vil ha meg her

Vi tar sterkt avstand fra hans ytringer om at LHBT+-personer kan bli heterofile gjennom såkalt terapi, og at en skremmende dommedag skal være nær.

Ungdomstiden er en sårbar tid og mange har behov for bekreftelse og en raus kjærlighet. Forkynnelse som Levi Jensen sin er fordømmende, den kan bidra til å stenge mennesker ute, gi dårlig selvbilde og være skremmende. Den gir ikke håp, verken for eget liv eller for fremtiden.

Både vi som er ansatte i kirken, og Bispedømmerådets Ungdomsråd ser det slik at Jensens teologi og uttrykksmåte på mange måter er ulik Den norske kirke sin. Vi ønsker å understreke at det finnes veldig mange gode kristne forbilder som appellerer til dagens unge. I tillegg til miljøet i den lokale menigheten, så har den norske kirke i Trondheim en Snapchat-konto for ungdom, «u-kirkechat», hvor unge kan ha uforpliktende chatte-samtaler om både tro og tvil, glede og sorg ved det å være ungdom.

LES OGSÅ KRONIKKEN: Hvem kan etablere seg på ei 18 prosent-stilling?

Kirka i Trondheim er mye mer enn gudstjenesten på søndager. Vi har ulike tilbud til mennesker i alle aldre, fra livets start til livets slutt. Vi har et stort og omfattende arbeid for og med unge i våre menigheter gjennom konfirmantarbeid, arbeid for tweens, ungdomsklubber, gudstjenester, samtaletilbud, og andre fritidstilbud. I alle disse møtene mener vi at vi har et særlig ansvar ovenfor barn og unge, og at valg av ord og uttrykksmåte har stor betydning for hvordan barn og unge opplever å bli tatt imot.

Vi tror på en Gud som alltid møter oss med sin rause kjærlighet. Barn og unge som kommer til kirka og menighetene i Trondheim skal være trygge på at de blir tatt imot med en åpenhet for den de er og de spørsmålene og tankene de har.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter