Må du være rakettforsker for å tenke deg hvordan det er å bli stående uten noen form for ytelse eller lønn? spør debattanten.   Foto: Roar Blåsmo-Falnes

Den lille mann mot systemet. Er karenstid en ny Nav-skandale?

Kjære Erna, Torbjørn, Bent, Kjell Ingolf, Trine, leder i Nav, arbeidsgivere, leger, sykehusledere, politikere, advokater, rettsvesen, journalister, redaktører og andre som leser dette.

Jeg har jobbet som fysioterapeut og familieterapeut i mange år og jeg vet hvordan dette kan ramme. Nå er jeg også selv i en situasjon hvor jeg om noen måneder har fått arbeidsavklaringspenger så lenge som regjeringen mener skal holde for å avklare om man kan stå i jobb eller ei – uten at noe er avklart foreløpig.

LES OGSÅ: Nav-ansatt svarer statssekretæren: AAP - felle eller sikkerhetsnett?

Nå har rapporten om Nav-skandalen kommet, og den viser omfattende svikt på alle områder. Men kjære dere: Dette gjelder ikke bare denne saken! Det denne saken viser, er vel holdninger til de som har havnet inn i Nav-systemet av ulike grunner? Jeg hørte intervju med deg, Torbjørn, hvor du sa at Nav-skandalen handlet om den lille mann mot systemet. Det er jeg enig i. For det er vel det dette fortsatt handler om: Holdninger til den som er blitt den «lille mann» mot systemet. Det sier vel en hel del om holdninger, når de som av ulike grunner havner i Nav-systemet, blir definert som «Navere»? Nå vil jo den som mottar barnetrygd og alderspensjon også være innen Nav-systemet. Gjør dette dem til «Navere»? Eller er det andre kvalifikasjoner som skal til?

LES OGSÅ: Brutalt kutt som rammer unge som sliter

Handler dette om holdninger til funksjonshemmede, syke, skadde, folk med rusproblemer, psykiatri, arbeidsledige? Er dette blitt grupper vi kan se ned på? For hvordan kan regjeringen ellers forsvare innføring av såkalt karenstid i ett år for arbeidsavklaringspenger (AAP)? For de uinnvidde: Når man har vært på AAP i makstiden (tre år), så får du altså karenstid, der du som hovedregel ikke vil få innvilget mer arbeidsavklaringspenger.

LES OGSÅ: Nav-ansatte om kutt til unge: Det er nok nå, Hauglie!

Det kan bety at får du ingenting å leve av. Dette skal motivere deg for å komme ut i jobb, fordi det er arbeidslinja som gjelder. Erna og Torbjørn: Er tanken deres at det er motivasjon for å jobbe som er problemet? Skal vi akseptere at syke blir hevet ut i fattigdom og må selge unna det de eier for eventuelt å ha rett på sosialhjelp? Det blir hevdet at vi ennå ikke har sett langtidsvirkningen av denne bestemmelsen og at dette må forskes på. Må du være rakettforsker for å tenke deg hvordan det er å bli stående uten noen form for ytelse eller lønn?

LES HELE GURO ANGELL GIMSES INNLEGG: Mer hjelp til ungdommen

Selv de innen Nav-systemet og deres barn og familier trenger mat, tak over hodet og har faste utgifter i tillegg til utgifter til medisiner og behandling. Torbjørn: Har du fått med deg at selv barn og unge er syke, skadde og funksjonshemmede? Blir livet deres bedre av å stå uten økonomiske ytelser? Står arbeidsgivere i kø for dem, og vil alle unge være i stand til å jobbe, og har alle unge foreldre som kan hjelpe dem økonomisk?

Interessert i debatt og meninger? Les flere saker her.

Tanken om å få flere ut i jobb er god den, Erna. Men starter du i riktig ende? Hvor er arbeidsgiverne som skal ansette de med nedsatt arbeidsevne? Hva med helsevesenet, rusbehandling, rehabilitering og ikke minst hvordan fungerer Nav? Er det rett å starte med å frata de som er i Nav-systemet AAP etter tre år? Selv de på AAP og uføre betaler skatt, og ifølge folketrygdloven så er du som hovedregel medlem av folketrygden, når du er lovlig bosatt i Norge over 12 måneder. Er du pliktig medlem i folketrygden, omfatter trygdedekning rett til alle typer ytelser og stønader etter folketrygdloven. Gjelder ikke denne loven for de på AAP?

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter