Åpent brev til bystyret og oppvekstkomiteen

Jeg er en av mange foreldre på Væretrøa som i ett år har levd med frustrasjon over et manglende busstilbud som sikrer trygg skolevei, og tilgang til fritidsaktiviteter og sosiale fellesskap på bydel. Vi har tatt opp saken med fylkeskommunen, med skolen, og gjentatte ganger med AtB, med svært begrenset resultat. Vi er slitne av å kjempe mot et busselskap som tilsynelatende kjenner begrenset ansvar for sitt samfunnsoppdrag. Mitt håp er at de folkevalgte vil engasjere seg i kollektivtilbudet i byen vår.

At bussen ikke kan brukes som transport til verken skole eller fritid skaper store utfordringer i hverdagen, men viktigere, det opprettholder ulikheter og blir til hinder for et trygt skolemiljø og inkluderende barnefellesskap. Kollektivtransportens fremste formål er å redusere biltrafikk og unødvendig forurensning, samt å redusere sosiale forskjeller gjennom et alternativt transporttilbud til alle. Deltakelse i sosiale fellesskapet bør ikke avhenge av at man kommer fra et hjem med bil og to foreldre som har mulighet til å hente og bringe.

LES OGSÅ: Sentraliseringen blir verre og verre

Barn har en lovfestede rett til skolegang og et trygt skolemiljø, inklusiv en trygg skolevei. Nå i koronatiden kan våre barn ikke oppholde seg på skoleområdet utenom skoletid av smittevernhensyn. Etter skoletid er det én times ventetid på bussen tre dager i uken. I tillegg påløper et bussbytte underveis. Få fulltidsstillinger lar seg kombinere med henting av barn klokken 13, og bilhold og redusert arbeidstid bør ikke være en forutsetning for å få barn på skolen. Relativt små barn kan være hjemme alene halvannen time før foreldre kommer fra jobb. Det er noe ganske annet for et barn å tilbringe en time i veikanten, uten voksentilsyn, i all slags vær. Og som mamma er det en uholdbar situasjon å sitte på jobb og lure på om noen med onde intensjoner vil passere mitt barn i dag når han står alene og venter, om han er trygg og oppmerksom i trafikken i dag, og om han kan komme til å rote seg på feil buss og kjøres til en ukjent del av byen.

LES OGSÅ: Samme Trøndelags-kommune gjør det skarpt hvert år

Vi forventer ikke skytteltrafikk, men vi trenger et busstilbud hvor barna kan reise trygt til og fra skolen, til venner og fritidsaktiviteter, uten bussbytte, og uten urimelig lang ventetid på steder og til tider barn ikke bør oppholde seg alene. Jeg vil også anta at et busstilbud til bydelssentrum og lokalbutikken, uten behov for bussbytte, vil være kjærkomment også for bydelens eldre.

Håper dere vil engasjere dere sammen med oss!

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter