Hvilke spor denne våren vil sette i barn og unges liv, vil det ta tid før vi ser omfanget av, skriver Ida Lindtveit Røse (Krf), barne- og familieminister.  Foto: Stian Lysberg Solum/NTB Scanpix

Vi må lære av erfaringene fra i vår

Da skoler, barnehager og tjenester til barn og unge ble stengt ned i mars, gikk det hardt utover tilbudet til de mest sårbare barna. Nå når smitten brer seg på nytt, må vi sørge for at det ikke blir de som må betale den høyeste prisen igjen.

Regjeringen satte tidlig i koronakrisen ned en gruppe for å se på tilbudet til sårbare barn og unge og komme med innspill til konkrete tiltak for å gi dem et godt tilbud. Rapportene deres viste at mange kommuner stengte tjenestene uten at det fantes gode tilbud for de som trengte det, og noen tilbud forble stengt lenger enn nødvendig.

Det er fremdeles et etterslep i tjenestene, og færre oppsøker tilbudene. Hvilke spor denne våren vil sette i barn og unges liv, vil det ta tid før vi ser omfanget av.

Les også: Nytt tilbud skal gjøre det lettere å be om koronatest

Selv om det siste halvåret har vært krevende, har vi også lært mye. Dersom vi igjen kommer i en situasjon med behov for inngripende smitteverntiltak, må vi ta med oss kunnskap fra det som skjedde i vår. Her må kommunene bruke sine erfaringer. Jeg var nylig på besøk i Trondheim som var blant kommunene som gjorde mye riktig i arbeidet med de sårbare barna.

Jeg vil oppfordre alle kommuner til å gjøre risikovurderinger av konsekvensene for barn og unge opp mot smittevernhensyn dersom noen vurderer å stenge tjenester igjen. Regjeringens anbefaling per i dag er at kommunene så langt som mulig bør prøve å holde barnehagene og skolene åpne.

LES OGSÅ: Skolestart: Det er vårt felles ansvar at alle barn blir sett

Dersom vi kommer i en situasjon der fysiske møter kan bli vanskelig, må kommunene opprettholde et tilbud, for eksempel via video eller telefon. De må også gjøre en vurdering av om noen må prioriteres for fysiske konsultasjoner. De sårbare barna må få et tilbud.

Samarbeid på tvers av tjenestene er alltid viktig, men spesielt i en slik situasjon vi var i, for å fange opp de mest sårbare. Her må skole, helsetjenester, barnevern og andre snakke godt sammen slik at ingen faller mellom to stoler.

Vi må huske på at barnets beste alltid skal ivaretas selv om vi står i en krevende situasjon. Kostnadene kan bli veldig store om det forebyggende tilbudet og hjelpetilbudet til sårbare barn og unge ikke prioriteres – både for den enkelte og for samfunnet.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter