Heltidsfloka, sett matematisk

Onsdag hadde organisasjonsdirektør i Trondheim, Elin Rognes Solbu, et leserinnlegg hvor hun redegjør for utfordringene med mange deltidsstillinger i omsorgs- og helsetjenestene. Hun antyder forsiktig, med rette, at problemet har med helgearbeid å gjøre. Utfordringene er størst i kommunehelsetjenesten der det må ytes tjenester kontinuerlig 24/7.

Utfordringene kan beskrives klarere med et par enkle regnestykker: Et eksempel: (4. klassens pensum i sin tid på Strindheim skole.) Det kan være en gruppe i heimesjukepleien eller en post på et helse- og velferdssenter, der minimumsbemanningen gjennom helg (lørdag + søndag) er 10 ansatte. Med arbeid kun hver 3. helg, betyr det at det må være 10x3=30 ansatte i gruppa. De 10 som arbeidet i helga, avspaserer to dager hver den påfølgende uka. Det vil si at fire ansatte avspaserer hver dag mandag til fredag. Det betyr at mandag kommer det 30-4=26 ansatte på jobb. Er det plass til alle disse når det kan fungere med 10 ansatte på søndag? Og vil de økonomiske konsekvensene kunne håndteres? En kommer ikke videre uten oftere helgearbeid enn hver 3. helg. Dette er i første rekke en fagforeningsintern utfordring.

LES OGSÅ: Trondheim kommune lyste ut 301 stillinger - gjett hvor mange som var heltid?

LES OGSÅ KRONIKKEN: Hvem kan etablere seg på ei 18 prosent-stilling?

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter