Vi må også huske på at studentene ikke bare blir kjent med studiet sitt i fadderuka, de blir også kjent med hele Trondheim, skriver de to debattantene.   Foto: Roar Blasmo-Falnes

Studenthelse er byhelse

Den siste uka har tusenvis av studenter funnet sin vei til Trondheim: Nordens beste studieby. Noen av dem har kalt byen sitt hjem et par år allerede, mens andre er helt ferske trøndere. Det de har til felles er at de alle tilhører byen.

Trondheim er utrolig heldig som hvert år får en tilstrømming av intelligente og engasjerte unge voksne som bidrar til verdiskaping i hele byen. For at studentene skal fortsette å trives i byen, få rom til å utvikle seg som mennesker og finne sin plass i samfunnet må studentene få muligheten til å bli kjent med hverandre og byen sin såvel som studiet sitt.

For mange har det skapt frykt å se studentene returnere til sin studenthverdag. I kommentarfelt oppfordres det til å kansellere fadderukene og det stilles spørsmål rundt hvorfor vi i det hele tatt trenger et slikt mottak – «vi trengte ikke slikt da jeg var ung», fortelles det. Uroen er forståelig, men som by må vi huske på hvor utrolig viktig fadderukeperioden er for studenthelsa – og med nesten 40 000 studenter i byen må vi anerkjenne at studenthelsa utgjør en stor del av byhelsa!

LES OGSÅ: Faddertida er mye mer enn fest

I går kunne vi lese at studenter har blitt mer ensomme etter korona, at deres emosjonelle stress har økt og at livskvaliteten deres er blitt dårligere. Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) forteller oss at nesten en tredjedel av studentene i byen opplever en form for ensomhet og 29 prosent av dem sliter med alvorlige psykiske symptomplager. Videre viser den siste Ung-HUNT undersøkelsen oss at ungdommer mellom 13 og 20 år rapporterer høyere angst- og depresjonssymptomer. Svært mange av disse vil være morgendagens studenter og tallene gir oss grunn for bekymring for neste studentgenerasjon.

Fadderuka er et svært viktig forebyggende tiltak for studenter, da det første året er helt avgjørende for at studentene skal både trives og lære. Trivsel og en opplevelse av mestring styrker ikke bare den psykiske helsa til studentene, men er også med på å forebygge frafall fra studiene og sånn sett er dette god samfunnsøkonomi og folkehelse.

LES OM SITS UNDERSØKELSE: Studenter og korona

I forbindelse med nedstengingen av samfunnet og digitaliseringen av studenthverdagen, gjennomførte Sit en undersøkelse blant studentene i Trondheim. Undersøkelsen fortalte oss at en av de tingene studentene savnet mest var å møte vennene sine, men også hvor viktig allerede etablerte vennskap og relasjoner hadde vært når de for første gang skulle ivareta hele den sosiale delen av livet sitt på Zoom. Fadderuka er kanskje ikke den eneste løsningen for å sikre at disse ressurssterke, unge ny-trønderne stifter robuste nettverk og gode relasjoner. Men, med vårens forløp friskt i minnet og kunnskapen om at 80 prosent av de med psykiske lidelser rapporterer ensomhet må vi ta innover oss viktigheten av fadderuka som et forebyggende virkemiddel for god psykisk studenthelse.

Både Velferdstinget og Sit samarbeider nært med linjeforeninger og fadderutvalg og vi er utrolig imponert over fadderorganisasjonene og fadderne som har jobbet og slitt for at våre nye studenter skal tas imot på en god måte denne annerledes-høsten. Linjeforeningene jobber blant annet for å sikre god sosial integrering av de nye studentene og erfaringsmessig så vet vi at dette er en avgjørende faktor for suksess. Den seriøsiteten studentfrivilligheten har vist i forkant av- og under fadderuka styrker tilliten vi allerede har til dem. For de aller fleste studentene våre følger råd om smittevern og er ansvarsfulle faddere og arrangører. I stedet for å rette en sint pekefinger og en opphetet kommentar til de få som trår litt feil må vi heller hedre alle de som tar ansvar og følger alle råd og retningslinjer.

Også må vi huske at studentene ikke bare blir kjent med studiet sitt i fadderuka, de blir også kjent med hele Trondheim. Dette betyr at også du er en del av studentmottaket i byen! Vi har alle et ansvar for å ta studentene våre godt imot og sikre at de møter en by som ser den enorme verdien de tilfører Trondheim. Ved å jobbe sammen for å styrke studenthelsa i byen styrker vi også den kollektive byhelsa!

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter