Så lenge dere ikke selv samler dere og sier hvordan dere vil ha det, så må Abid Raja og hans byråkrater prioritere hvem som skal få penger, hvilke restriksjoner som bør opprettholdes og definere hva kunst i det hele tatt er, skriver debattanten. Bildet viser kulturministeren på Kunsthall Trondheim i sommer.  Foto: Espen Bakken

Kultur-Norge må frigjøre seg fra statlig kontroll

Kulturfeltet må vokse opp og ta ansvar. Første mulighet er 21. august på Rockheim.

Den norske kulturbransjen har de siste årene blitt en stor og seriøs sektor. Der man før hadde cowboy-tilstander, har man fått gode ledd fra kunstnere og musikere, gjennom studio til arrangører og ut på den nasjonale og internasjonale scenen. Profesjonaliteten er til glede for aktørene selv og for oss i publikum. Men på ett område merkes det at bransjen er ung.

Det finnes nemlig ingen samlet forening som ivaretar feltets interesser. Ingen som sørger for trygge og forutsigbare rammer så aktørene fritt kan utføre og prioritere sitt virke.

LES OGSÅ: Ytringsfrihet, demokrati og bibliotekene våre

Gabriel Qvigstad er publikummer og gründer i Kunnskapskompaniet.  

Som utøvende musiker er du medlem i GramArt. Eller var det CREO og musikkontorene for å ivareta kunstnerinteressene? Og hva med NOPA og Komponistforeningen ettersom du skriver musikk og Jazzforum fordi du spiller jazz? Man har ikke tid til å få hjelp fra eller påvirke alle organisasjonene, organisasjonene på sin side har ikke tilstrekkelige ressurser til å gjennomføre sine oppdrag. Kulturfeltet spiller hverandre dårlige. Feltet har satt seg selv på en slags ROBEK-liste der all myndighet er gitt til staten.

LES OGSÅ: «DISKRIMINERT». Hvordan oppleves hverdagsrasismen i dag?», med Abid Raja, Azra Halilovic og Theresa Opoku.

For staten har i fravær av alternativer opprettet en rekke administrative etater. Her finner vi blant annet Kulturrådet og Norsk filminstitutt hvor mange hundre personer jobber med kultur - i motsetning til de i underkant av tjue statlige ansatte som for eksempel jobber med idrett.

Det er ikke slik at idretten har dårligere kår, tvert imot. Men de har tatt kontroll over ressursene i et forbund som de selv eier og styrer. Kultur-Norge har umyndiggjort seg selv ved å sette opp en uhåndgripelig byråkratisk mur av statlig ansatte. Det er på tide å legge ned Kulturrådet og Norsk filminstitutt og flytte ansvarsområder og ressurser dit de hører hjemme - hendene til kulturfeltet selv.

Da ville kunsten blitt koblet vekk fra statlig styring. Prinsippet om en armlengdes avstand ville blitt gjenopprettet og kulturens bidrag til ytringsfrihet, maktkritikk og refleksjon hadde blitt styrket. For én ting er sikkert: Så lenge dere ikke selv samler dere og sier hvordan dere vil ha det, så må Abid og hans byråkrater prioritere hvem som skal få penger, hvilke restriksjoner som bør opprettholdes og definere hva kunst i det hele tatt er. Da blir det ikke bra. Dere vil fortsette å møte den byråkratiske mur. Gang på gang. År etter år.

Selv om kulturfeltet er svært variert, har alle de samme behovene for trygghet og økonomisk forutsigbarhet. Det er dét en samlet norsk kulturforening skal jobbe for. Alle personer som oppfyller kriteriene man blir enige om, kan bli medlem. Medlemmer kan stille til valg og stemme på hva som bør gjøres og hvem som bør styre. Normalt medlemsdemokrati sånn man gjør det ellers i Norge.

LES BYDELSKOMMENTAREN FRA LADE: Fra idyll ved fjorden til endeløs bilkø

Musikk-Norge bør gå foran og samle sitt felt for deretter å oppfordre hele Kultur-Norge til å gjøre det samme. Fredag 21. august på et neddempet Pstereo-seminar møter viktige representanter for musikkorganisasjonene til debatt på Rockheim. Der skal det svares på følgende spørsmål: er kultur-Norge for dårlig organisert og hva bør vi i så fall gjøre med det?

Det er på tide at noe skjer. Tear down the wall.

Her er en liste med forslag til hvem som burde bli Norge første talsperson for kultur: Tone Østerdal, Karin Hindsbo, Fredrik Forssman, Gry Bråtømyr, Randi Stene, Karen Sofie Sørensen, Kathrine Finnskog, Thomas Robsahm, Hans Ole Rian, Julie Forchhammer, Jonas Vebner, Agnes Moxnes, Torbjørn Valum.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter