Naboer klagewr på trafikksikkerheten på Charlottenlund Silje Færestrand (Trafikkutvalget FAU). Torkil Valla, Marit Gravrok, Interessegruppa for trafikksituasjonen på Charlottenlund.  Foto: Kim_Nygaard

Bygg en komplett Brundalsforbindelse for hele Østbyen!

Etter påvirkning fra flere nyhetssaker og et kraftig lokalt engasjement på Charlottenlund, vedtok Bystyret tidlig i sommer Brundalsforbindelsen som en «snarvei for kollektiv, sykkel og gange» fra Hørløcks veg til Omkjøringsveien, men dette beskjedne vedtaket viser med all tydelighet at politikerne ennå ikke har tatt trafikkutfordringene øst i byen innover seg.

Det hele Østbyen derimot trenger er en komplett Brundalsforbindelse med forgreininger til Jonsvannsveien, Granåsen og Tunga.

I Jakobsliveien vet vi at dagens vedtak om «snarvei» vil avlaste og gjøre de ca. 100 meterne fra Skovgård til Hørløcks veg litt mindre ille, men i de resterende 1900 meterne av veien vil trafikken stort sett gå som før. Når vi vet at det i tillegg kommer enda mer trafikk fra boligprosjekter i og rundt bydelen, må en fullstendig Brundalsforbindelse på plass slik at Jakobsliveien kan avlastes og bli ei boliggate istedenfor en hovedvei som den fungerer som i dag.

Les også debattinnlegget: Trafikk øst i Trondheim: Denne forbindelsen blir utrolig viktig for hele bydelen

På mange måter deler området vest for Øvre Rotvoll (Tunga, Angelltrøa, Granåslia, Leistadgrenda og Brundalen) skjebne med Charlottenlund. Begge områdene bærer preg av å ha blitt påført trafikk år over år fra nye boligprosjekter uten at nødvendige veier eller annen infrastruktur har kommet på plass, men også her vil en komplett Brundalsforbindelse lette på trykket.

Trafikken fra flere av disse områdene kan sluses ut Brundalsforbindelsen via Magnus Lagabøtes vei og Yrkesskoleveien, slik at for eksempel Nermarka og Ingvald Ystgaards veg kan bli avlastet og omdefinert til boliggater. Og dette haster for snart blir disse to veiene belastet med 750 daglige kjøretøy fra Solsletta fordi utbygger har fått dispensasjon fra kravet om at Brundalsforbindelsen skal være på plass før byggingen kan starte.

Les også: – Er jeg ute i hagen og klipper plenen, knaser det i støv mellom tennene mine

Hadde herredsingeniør Ingvald Ystgaard visst hvordan veien som bærer hans navn hadde blitt forvaltet av Trondheim kommune, ville han ha snudd seg i graven. Allerede i dag, før Solsletta, er trafikksituasjonen i denne veien så håpløs at den rett og slett utgjør en trussel mot folks livskvalitet og helse.

Veien har 4800 daglige passeringer, men en stor andel av denne trafikken er tungtransport fra industrien på Tunga, noe som gir ekstra støv- og støyplager. En komplett Brundalsforbindelse er med andre ord et «must» for innbyggerne i denne veien.

Svein Otto Nilsens debattinnlegg Øvre Rotvoll - et kinderegg i svært mange deler er etter vårt syn et viktig og konstruktivt innspill om byutvikling øst i byen. Samtidig bekymrer det oss at veldig mange politikere, og andre som deltar i det offentlige ordskiftet, er mer opptatt av å bevare matjorda enn å ivareta helsa og sikkerheten til innbyggerne som faktisk har blitt ofret for en til dels hodeløs utbyggingspolitikk som mange av de samme politikerne selv har vært ansvarlige for.

Les også Torkill Vallas debattinnlegg: Ta trafikksikkerhet og bomiljøet på Charlottenlund på alvor!

Les Trond Linges (H) sitt svar på debattinnlegget her: Charlottenlund fortjener bedre trafikksikkerhet og bomiljø!

Alle er jo som kjent seg selv nærmest, og det er selvsagt veldig enkelt å være for jordvern når ens egen helse, sikkerhet og livskvalitet ikke er avhengig av avlastingsveier som tilfeldigvis tar av matjorda. Vi mener også at jordvern er viktig, men der Brundalsforbindelsen nødvendigvis må gå, må matjorda ofres.

Avslutningsvis vil vi komme med en oppfordring til politikerne om ikke lenger å løpe fra sitt ansvar når den såkalte Rotvollpakka skal vedtas i høst. Rydd opp etter dispensasjonskaoset og bruk anledningen til å løse trafikkproblemene for tusenvis av mennesker igjennom å vedta en komplett Brundalsforbindelse.

For allerede inneværende år og de neste to årene ferdigstilles boligprosjekt slik som Grilstad gård, Grilstad marina, Overvik (del 1), Tesliåsen, Sæterbakken, Solsletta, Granåslia, Strinda hageby, Ranheimsfjæra, Loholt allé, Loholtbakken, Stokkåsen, Bromstad allé, Strindalia, m.fl.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter