Innleggsforfatteren fra Ranheim ønsker seg en betongpark, som likner på denne i Brumunddal.  Foto: Betongpark AS (Illustrasjon fra parken i Brumunddal)

Ja til stor, allsidig betongpark på Ranheim – et samlingssted for mestring og fellesskap

Vi begynner å bli mange på Ranheim etter hvert - i alle aldersgrupper. Mange er barn og unge som skal ha et godt nærmiljø å vokse opp i. Nå skal det lages en kommunedelplan for Ranheim, og det skal vurderes om det er tilstrekkelig med arealer med tilbud til barn og unge, uorganisert lek og aktivitet, torg og parkarealer.

Svaret kjenner vi som bor her: Tilbudet er ikke tilstrekkelig i dag eller framover. Behovet er stort for arenaer i nærmiljøet vårt for uorganisert aktivitet – gode alternativer til organisert aktivitet.

Det er viktig at hverdagen til barn og unge ikke er gjennomorganisert. At de bare kan ta seg en tur ut på egen hånd i nærområdet og treffe andre et sted det er attraktivt å være. Organisert aktivitet passer heller ikke for alle, og disse skal også ha et godt tilbud der de bor. Arenaer der de kan oppleve mestring og fellesskap.

LES OGSÅ: Derfor er unge jenter mindre aktive på fritiden enn guttene

Rundt omkring i landet er det bygd mange utendørs betongparker. En del av disse er fantastiske anlegg, mange ganske store og allsidige, med god beliggenhet - gjerne i parkmessige omgivelser ved sjø eller elv. Som for eksempel i tilknytning til stranda, turvegen og lekeområdene i Mjøsparken (sjekk betongpark.no).

Betongparkene er gratis og åpne for alle. De beste er svært populære – her er småttiser som triller prøvende rundt på sin første sparkesykkel, litt større barn som terper litt på et nytt triks, fjortiser som sitter og flørter på kanten, og noen voksne som har tatt fram det gamle rullebrettet igjen fra innerst i boden. Her er det ofte lett å komme i prat med andre – på tvers av alder. Og alle synes det er stas når noen endelig får til et triks de lenge har prøvd på.

Les om våre nye debattsider: Kjære leser og debattant i Adresseavisen: Du har mye å glede deg til!

Det er behov for et slik nærmiljøanlegg på Ranheim. Som et supplement til baner, haller osv, og kanskje spesielt for dem som ikke finner seg til rette der. Vi vil se alle barna og ungdommene våre være ute og trives her de bor. Og områdene må ha høy kvalitet for å bli en suksess. Det er ikke det samme hvem som lager anleggene – det er et håndverk.

Det krever inngående forståelse for de ulike aktivitetene, og for hvordan parkene kan integreres i og hensynta omgivelsene sine. De beste anleggene appellerer som sagt til ulike brukergrupper, og er av en slik størrelse at mange kan bruke dem samtidig.

Det er kommunens ansvar å sørge for gode nærmiljøanlegg i gåavstand for barn og unge på Ranheim. Trolig er dette et sted innenfor arealet til kommunedelplanen som nå utarbeides. Så nå må Trondheim kommune sikre et godt og stort nok areal med riktig beliggenhet, der et slik anlegg kan etableres før alt bygges ned av boliger, næring, offentlige tjenester, vei og jernbane.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter