Koronatiden har gjort noe med oss eldre, en følelse av å bli «ofret», skriver debattanten. (illustrasjonsbilde)  Foto: GORM KALLESTAD NTB Scanpix

Bekrefter følelsen av å være til overs

Viser til innlegget fra pårørende angående planlagt nedleggelse av botilbudet for demente i Reier Søbstads veg på Saupstad.

Jeg har nylig hatt den tvilsomme ære og etter et sykehusopphold fått tildelt to ukers opphold på et av byens såkalte helsehus. Alle pasienter var eldre mennesker. Det ble opplyst at det var en rehabiliteringsavdeling. Rehabiliteringen bestod i å klare seg selv så godt en kunne. Stedet var klart for rivning ble det sagt. Smittevern og hygiene var under pari, maten preget av sparing, bemanningen var redusert til et minimum.

Pårørende slapp ikke innom dørene, hadde de gjort det tror jeg stedet ville bli nedlagt. De ansatte gjorde så godt de kunne ut fra de gitte forutsetninger. Det er en skam at kommunen tilbyr slike arbeidsforhold, og en skam å tilby oss eldre slike forhold.

Les også debattinnlegget: Hvem skal opprøret rettes mot?

Koronatiden har gjort noe med oss eldre, en følelse av å bli «ofret» og ikke så mye verd, jeg tenker da på på hva som er skjedd rundt omkring i verden med eldre på sykehjem. Som en av mine medpasienter sa: Vi er blitt til overs vi nå... Å legge ned botilbudet for demente på Saupstad, som er et godt tilbud til våre demente, bare bekrefter den følelsen mange eldre sitter igjen med.

Dere som sitter med ansvaret bør kanskje tenke på at dere sager av grenen dere sitter på. For om dere er heldig blir dere også gamle en gang, med behov for omsorg ut over det familien kan yte.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter