Det er en gammel boligmasse med små og trange lokaler, skriver Helge Garåsen.  Foto: Christine Schefte

Garåsen svarer om avvikling av botilbud: Flere utfordringer ved boligene

Jeg viser til debattinnlegg i Adresseavisen 6. august 2020 om avvikling av botilbudet i Reier Søbstads veg.

Tilbudet i Reier Søbstads veg har vært et velfungerende botilbud for beboere med spesielle behov, og spesielt for personer med demens i en tidlig fase av demensutviklingen. Likevel har det vært flere utfordringer ved boligene som både beboerne og ansatte har kjent på i hverdagen. Blant annet er bygningsmassen ikke forenlig med dagens krav til særskilt tilrettelagt bolig med heldøgns omsorgstjeneste. Det er en gammel boligmasse med små og trange lokaler som ikke er tilpasset beboere som har behov for hjelpemidler eller større bistandsbehov.

LES OGSÅ: Avvikler botilbud: Det må nok handle om økonomi

Med de erfaringer vi har gjort oss denne våren, ser vi at i tillegg til bygningsmessige utfordringer vil vi i en eventuell smittesituasjon få store utfordringer med tanke på skjerming av beboerne og generell organisering av arbeidsdagen for ansatte.

Botilbudet i Reier Søbstads veg er et bofellesskap på åtte beboere, og det stemmer at mindre enheter er mer kostnadskrevende for kommunen enn større enheter. Botilbudet for den enkelte vil bli godt ivaretatt også ved en større enhet, hvor kommunen tilrettelegger for små grupper som bor sammen.

LES OGSÅ: Ordføreren avslører sin manglende kontakt med virkeligheten

Pårørende vil i august/september bli invitert til en samtale for å sikre et videre godt botilbud med heldøgns omsorgstjenester for alle beboere. Det nye tilbudet vil være tilpasset den enkeltes behov for tjenester, og kan være i en tilrettelagt omsorgsbolig med heldøgns omsorgstjenester eller en ordinær sykehjemsplass. Beboerne vil kunne ta med seg de kjente tingene til sitt nye hjem, og ansatte vil sikre at overflytting skjer på en forsvarlig og trygg måte. Det er riktig at personer med demens er sårbare for miljøskifter. Vår erfaring er at dette kan gå veldig bra, ved å legge til rette for god dialog med pårørende og ansatte for å sikre en god overgang.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter