Et påbud om munnbind vil minske de eldres muligheter for sosial kontakt, peker innleggsforfatteren på.   Foto: Shutterstock

Munnbind: Hva med oss eldre?

I Norge har vi kommet langt i å bekjempe Covid-19 uten bruk av munnbind i det daglige. Folkehelseinstituttet (FHI) og Helsedirektoratet var skeptiske til nytten. De påpekte imidlertid ikke eventuelle helsemessige eller andre ulemper ved bruk av munnbind. Kravene fra høyrøstede stemmer tiltar sterkt. Enkelte epidemiologer, noen andre leger og en del på sosiale media m.m. De synes alle å tenke svært ensidig. Alt løser seg ved munnbind sies det. Reduksjonen av smitte sies å være minimal i henhold til FHI. Men nå synes det som om FHI og Helsedirektoratet snur.

Les også debattinnlegget: Håper det snarest blir innført strengt krav om munnbind på bussene

Vel, jeg gikk på apoteket kjøpte en pakke med 10 munnbind - kr. 160, per stk. kr. 16.00. Det lå ved en bruksanvisning; burde skiftes (kastes) etter en times forbruk. Med utstrakt bruk av munnbind i Norge i henhold til dette vil det benyttes for flere 100 millioner kroner hver dag! Også for den enkelte en betydelig utgift. Bør ikke staten subsidiere? For øvrig nevner ingen forurensning! Hva med produksjonen av disse, under hvilke arbeidsmessige forhold m.m.

Les mer: – Mange spiser og drikker med munnbindet på haken

Jeg tok på meg et munnbind. Jeg benytter briller! Uansett ble det dugg på brillene dersom det ble benyttet riktig, nedenfor nesen ble det greit, men det gir jo bare halve nytten. Det ble fort tett der inne, følte meg absolutt ubekvem (jeg er 78 år). Det dampet innenfor, følte at jeg fikk mindre luft enn vanlig. Det får man også, man puster jo tilbake en del av den forbrukte luften, som absolutt ikke er bra.

Da kommer jeg til neste spørsmål: Hva med eldre som fra før puster dårligere, kols m.m. Hva med astmatikere? Skal disse også benytte munnbind, i praksis med påbud vil disse minske sine muligheter for sosial kontakt?

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter