I Sør-Norge er det nå bare 5 prosent igjen av naturområdene som ligger mer enn fem kilometer fra et teknisk inngrep, skriver debattanten.   Foto: PRIVAT

Grønn vekst forsterker miljøproblemene!

Fungerende politisk redaktør i Adressa, Kato Nykvist, skriver i en kommentar den 27. juli at vi «av hensyn til miljø og klima bør bruke mer av naturressursene våre». Nykvist viser til NHO-sjef Ole Erik Almlid og mener han var inne på noe virkelig klokt da han tidligere i år sa at vi må tåle naturinngrepene som vindkraftutbyggingene medfører. Det er så bakvendt som det kan bli. Klimaendringene er jo nettopp en viktig årsak til at vi ikke må ødelegge mer natur. Aldri før har det vært viktigere å bevare robuste bestander, velfungerende økosystem og en mangfoldig natur. De som snakker om å ta vare på klima uten å ta hensyn til naturverdiene, har ikke fått med seg at klodens mest akutte trussel faktisk er tap av natur.

Les også kronikken: Trondheims tomme hus bør bli en ressurs, ikke en belastning

LES OGSÅ: Vi må røre naturen, også i vår egen bakgård

Nykvist argumenterer for en fortsatt vekst som om naturressursene er uendelige. Men det er ikke mulig å fortsette denne rovdriften på en klode som knapt nok har uberørt natur igjen. I Sør-Norge er det nå bare 5 prosent igjen av naturområdene som ligger mer enn fem kilometer fra et teknisk inngrep. Vår en gang så rike jordklode er utarmet, det biologiske mangfoldet stuper på grunn av vår vekst og vår påvirkning.

Vi må tåle naturinngrepene, sier Nykvist. Men tenk deg om et lite øyeblikk: Er det virkelig «vi» som tåler naturinngrepene, når det bygges vindkraftanlegg i leveområdene til trua arter?

Les også debattinnlegget: Jeg har stor tillit til lokalpolitikere, men beslutninger tas ofte ut fra hva en får igjen lokalt

For å gjøre noe med de to største krisene vi står overfor i vår tid - nemlig klimaendringer og tap av naturmangfold - så trenger vi først og fremst å få ned forbruket. Dette nevnes ikke i det hele tatt av Nykvist. Tidligere generasjoner trodde at økt forbruk var framtida. I dag vet vi at dette ikke lenger er mulig. Tiltak som energisparing, oppgradering av eksisterende vannkraftverk og energieffektivisering av bygg fortjener alle økt fokus. Vi må begynne å tenke annerledes rundt alt vi tror vi må ha. Klimaendringene henger nøye sammen med forbruk og kravet om vekst i vårt økonomiske system. Sparer vi strøm, så sparer vi også natur.

Nykvist skriver at «nøkkelen for å dempe de store konfliktene knyttet til bruk av naturressurser» er å endre skattesystemet sånn at kommunene får mer inntekt for å gi slipp på sine naturverdier. Så det har ikke falt inn Nykvist at naturverdiene kanskje kan ha en annen betydning enn å utbyttes? At vi trenger rent vann, gammelskog og velfungerende økosystemer for å overleve selv.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter