Enova styrer ikke klimapolitikken

Stig Schjølset i Zero skriver i et innlegg i Adressa den 5. august at klimapolitikken i stor grad styres av Enova. Enova styrer ikke i klimapolitikken, men vi gjennomfører deler av den klimapolitikken som Regjeringen og Stortinget har besluttet. Helt konkret forvalter vi det norske Klima- og energifondet på vegne av staten ved Klima- og miljødepartementet. Målene med Klima- og energifondet er bestemt av Regjeringen og nedfelt i en fireårig avtale med Enova. Det er med andre ord Regjeringen og Stortinget som har bestemt hva Klima- og energifondet skal benyttes til og hvordan det forvaltes.

LES OGSÅ: Hvem skal styre norsk klimapolitikk?

Konstruksjonen med et eget klima- og energifond innebærer at den daglige driften og forvaltningen skjer på en armlengdes avstand fra de som sitter med den politiske makten. Mer presist er det delegert til Enova å velge innsatsområder, opprette relevante støtteprogrammer og tildele støtte til enkeltprosjekter innenfor rammene av avtalen og øvrige føringer og regelverk. Foruten å hevde at Enova styrer mye i klimapolitikken gir Schjølset oss også honnør for mye av den jobben vi har gjort, og det setter vi pris på. Vår vurdering er imidlertid at dette har fungert så godt nettopp på grunn av den politiske beslutningen som ble tatt om å opprette et fond tilbake i 2001. Den beslutningen har i snart 20 år gitt oss forutsigbare rammer i møte med næringsliv og industri som har vært villige til å satse på klima- og energivennlige teknologier og løsninger. Det er, som Schjølset, også er inne på, friheten til å bruke vår kontinuerlige og tette dialog med markedet, fagkompetanse og fleksibilitet i valg av innsatsområder og virkemiddelutvikling som har gitt gode resultater. Det er når virkemidlene tilpasses markedsutviklingen og markedsaktørene at politikken virker.

Les også: Vi må kaste søppelet der det hører hjemme

Utbygging av havvind og produksjon og bruk av hydrogen som alternativer til fossilt brensel, er aktuelle satsingsområder for både politikken, Enova og det øvrige virkemiddelapparat i årene som kommer. Hva som skal være rammene og målene for Enova er det imidlertid som alt annet i klima- og miljøpolitikken, opp til politikerne å bestemme.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter