Årsaken til at basketballkurvene i Strandveiparkener fjernet, er støyplager som beboerne nær anlegget opplever, skriver Tove Haugland, avdelingsleder Byrom og grønnstruktur, i dette svarinnlegget.   Foto: Trondheim Kommune

Derfor fjernet vi basketballkurvene

Viser til debattinnlegg i Adressa 2. august vedrørende fjerning av basketkurver i Strandveiparken.

Til orientering har miljøsjefen, etter en helsefaglig vurdering av kommunelegen, kommet fram til at alle basketballkurvene må fjernes. Mandag 8. juni ble derfor samtlige kurver tatt ned. Basketballbanen er med dette midlertidig avviklet. Årsaken er støyplager som beboerne nær anlegget opplever, både på dagtid, men ikke minst også når banen er stengt etter klokka 22.00 på kvelden.

Les også debattinnlegget: Avvikler botilbud for demente: Jeg vil tro at også nå går økonomi foran mennesker

Kommunen sitt mål er å tilrettelegge for gode og attraktive områder for alle innbyggere i kommunen. Vi håper at vi kan finne en løsning som fungerer både for brukerne og naboene. Vi jobber nå med å utrede mulige støyreduserende tiltak, sånn at basketballbanen forhåpentligvis kan reetableres. Hvis dette ikke lar seg gjøre, vil banen i verste fall måtte rives. Det er ikke ønskelig å fjerne et aktivitetstilbud som vi opplever som vellykket. Samtidig er det vår oppgave å sørge for at naboene til de offentlige anleggene ikke blir utsatt for helseskadelig støy. Her har brukerne også en viktig rolle, særlig når det kommer til å overholde bestemmelser om nattero og bruk av kraftige musikkanlegg.

Les også debattinnlegget: Håper det snarest blir innført strengt krav om munnbind på bussene

Denne våren og sommeren har vært helt spesiell med covid-19 virus, nedstenging av samfunnet og reiseforbud. Befolkningen har i større grad enn før tatt i bruk friområder, parker og offentlige områder til rekreasjon, trening og sosiale arenaer. Samtidig opplever vi en økning av støyklager fra innbyggere som bor i tilknytning til populære parker og friområder.

Kommunen sin oppgave er å planlegge og tilrettelegge attraktive parker og friområder for alle. Innbyggernes rolle er å bruke områdene på riktig måte, blant annet ved å overholde bestemmelser om nattero, men også ved å ta vare på anleggene. Vår felles oppgave er å vise hensyn og være rause med hverandre. Vi trenger fornøyde innbyggere og attraktive friområder for alle!

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter