Foto: Shutterstock (illustrasjon)

Avvikler botilbud for demente: Jeg vil tro at også nå går økonomi foran mennesker

Åpent brev til kommunedirektøren for helse og omsorg:

I brev datert 22. juni ble vi pårørende opplyst om at botilbudet i Reier Søbstads veg skulle avvikles til høsten. Min mor har vært så heldig å bo her i ti år, i et lite trygt miljø med kun åtte brukere med egne boenheter. Dette er et av de gode tilbudene Trondheim kommune har til demente som trenger fulldøgns omsorg. Som et resultat av dette vil min mor bli flyttet til sykehjem, noe jeg som pårørende er redd vil føre til at hun får et mye dårligere tilbud.

LES SVAR: Kommunen: BOA i dag er ikke er så godt som det er ønskelig

LES OGSÅ: Brukerne står i sentrum

Demente har ikke godt av miljøskifte (dette kan forverre demenssykdommen) og føre til forvirring, sinne og fortvilelse, tryggheten med å ha sine egne leilighet og sine kjente ting rundt seg, forsvinner og samtidig forsvinner personalet som kjenner henne og har fulgt hennes utvikling de ti siste årene. Jeg ser ikke bort i fra at dette kan forringe livskvaliteten hennes basert på rapport skrevet av Forskningssenter for aldersrelaterte funksjonssvikt og sykdom ved Sykehuset Innlandet, som konkluderer med at helsepersonell vurderer livskvaliteten til demente på sykehjem som så dårlig at den er verre enn å være død.

LES OGSÅ: Ordføreren avslører sin manglende kontakt med virkeligheten

Jeg ser at en av grunnene som brukes som argument for nedleggelse er at «vi i en eventuell smittesituasjon få store utfordringer med tanke på skjerming av beboerne og generell organisering av arbeidsdagen for ansatte» (fra brev fra Trondheim kommunen, red.anm.). Dette får meg til å stille spørsmål om dere i det hele tatt har vært og sett på boligene. Det er vel ingen plass det er lettere å isolere brukerne, da brukerne faktisk har en egen leilighet med kjøkken og derfor kan få alle behov dekket inne i sin leilighet og en entre som kan brukes som «sluse» for de ansatte der de kan oppbevare og skifte til smittevernutstyr. Så å bruke koronaviruset som en forklaring, er bare en unnskyldning. Jeg vil tro at det også i dette tilfellet er økonomi som går foran menneskelige hensyn. Jeg håper fortsatt det er mulig å gjøre ei vurdering på om dette vedtaket kan omgjøres til det beste for en brukergruppe som selv ikke er i stand til å stå opp for seg selv!

Adresseavisen kjenner debattantens identitet, men av hensyn til familien er hun anonym.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

OPPTATT AV DEBATT? Lytt til en debatt-podkast, i regi av ungdommer på Saupstad og Kolstad: Helsesista svarer om ensomhet, sex, følelser og porno