Torstein Vik  Foto: privat

Ikke omkamp, men endring av premissene for å arrangere VM på ski i 2025!

I Adressa 2. juli hevder representanter for reiselivet i Trondheim at VM på ski vil ha avgjørende betydning for denne næringen. NHOs representant i gruppen, Cathrine Stadsvik, «advarer mot en omkamp om VM arrangementet og utbyggingen av Granåsen». Hun fremhever at reiselivsnæringen i Trondheim i 2018 bidro til en verdiskapning på 3,6 milliarder og bidrar med 220 millioner i skatt til kommunekassa hvert år.

Det er vi naturligvis alle glade for, selv om det neppe er ettervirkningene av VM på ski i 1997 som er årsaken til denne verdiskapningen. Verdiskapningen vil heller ikke stå og falle med VM i 2025. Kostnadene for utbyggingen av anlegget i Granåsen er stipulert til ca 1,25 milliarder kroner, med et tilskudd fra staten på 0,18 milliarder. Altså må kommunen dekke 85 prosent. Det gir neppe høye odds å tippe at de endelige kostnadene blir høyere.

Tidligere reiselivssjef i Trondheim, Jens von der Lippe, imøtegår Stadsvik i Adressa 10. juli hvor han skriver at ettervirkninger for reiselivsnæringen etter større idrettsarrangement har uteblitt og at forskning fra NTNUs økonomimiljø (ved professor Harry Arne Solberg) bekrefter dette.

I Adressa 21. juli lister Svein Erik Bangsund opp en rekke uløste oppgaver i Trondheim kommune. Han minner oss også på at det faktisk ikke var noen andre land som ville arrangere VM på ski i 2025.

Allerede i april 2019 uttrykte Adresseavisen på lederplass sin bekymring for kostnadene. Her skrev forfatteren at «Senterpartiets Marte Løvik har flertallet i bystyret bak seg når hun sier at kostnadene må ned».

I mellomtiden har vi fått koronaepidemien med etterfølgende økonomisk krise. På bakgrunn av denne krisa skrev politisk redaktør i Snorre Valen i Nidaros (4. mai) at hoppbakken «risikerer å bli stående som et dekadent monument over feilprioritering i krisetid.» Dette har flere politikere forstått. Blant andre har Høyres Ingrid Skjøtskift (Adressa 28. april) og MDGs Aurora Meland Winger (Adressa 8. juni) uttrykt bekymring for kostnadene, mens politikere fra Ap (Arve Flått i Adressa 14. mai) turer i vei og SVs politikere sitter musestille i sleden!

Som Snorre Valen synes jeg skihoppere er fantastiske idrettsfolk og jeg ser gjerne at Trondheim arrangerer VM på ski i 2025. VM i 1997 var en stor opplevelse for sportsinteresserte! Men vi kan ikke svi av milliarder dette arrangementet, når vi samtidig må skjære ned på tilbudene til de som i dag får for lite!

Og ikke minst: Vi er ikke ute av krisen! Den aktuelle pandemien var forventet – ingen vet når den neste kommer. På bakgrunn av krisa og at Trondheim er eneste søker, er premissene for et VM arrangement helt endret. I stedet for en milliardutbygging burde et VM i Trondheim bli det første «lavkost»-VM. Det burde også FIS være interessert i. Dette er ikke omkamp, men realitetsorientering.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter