Å fremstille dette som om lederlønningene i HNT øker med over 10 prosent blir både misvisende og urimelig, skriver Tor Åm.  Foto: LEIF ARNE HOLME

Adm. dir. svarer: Om lederlønninger i Helse Nord-Trøndelag

Jeg viser til medieoppslag og leserinnlegg om lederlønninger i Helse Nord-Trøndelag (HNT) i forrige uke. Medieoppslagene bygde imidlertid på feil faktagrunnlag og er derfor denne gangen storm i et vannglass.

Jeg har full forståelse for at ansatte reagerer hvis situasjonen var slik at lederne i foretaket gis lønnsøkninger i størrelsesorden 10-18% i den økonomiske situasjonen helseforetaket er inne i nå. Men slik er det altså ikke. Lønnsøkningen blant ledende ansatte i HNT fra 2018 til 2019 var på linje med lønnsutviklingen blant øvrige ansatte i foretaket.

LES DEBATTINNLEGGET: Nok er nok

Den misvisende informasjonen oppslagene bygde på stammer fra en utsendt styresak fra mars 2020 som ble korrigert i styremøtet. Feilen skyldtes at noen tall var plassert i feil kolonne i en tabell. I styresaken var «annen godtgjørelse» tatt med i kolonne for lønn, mens beløpet skulle vært tatt med under kolonnen «andre ytelser», slik det var gjort i 2018. Sammenligning av kolonnene for lønn, som skal vise lønnsutviklingen fra 2018 til 2019 ble da nødvendigvis feil. Her har vi altså sammenlignet epler med pærer. Dermed framsto det som om flere hadde hatt en betydelig lønnsøkning fra 2018 til 2019, noe som ikke var tilfellet.

Feilen ble oppdaget etter utsendelsen av saken, men før styremøtet. Regnskapsdokumentene ble derfor korrigert i samsvar med opplysninger gitt i styremøtet og styrets vedtak.

Når det gjøres ansettelser i ledende stillinger (i dette tilfellet som klinikkledere) plasseres de nye lederne lønnsmessig i henhold til den stillingen de går inn i. Regnskapsreglene krever at når vi skal redegjøre for ledende ansattes lønnsutvikling så må vi sammenligne med den lønnen vedkommende hadde i sin tidligere stilling i HNT. En sammenligning med hva tidligere klinikkleder hadde, ville selvsagt gitt et mer korrekt bilde av utviklingen i lederlønninger, men det får vi altså ikke lov til.

Det er med andre ord ikke endring i oppgaver som er årsak til lønnsøkningen, men tilsetting i nye stillinger. Å fremstille dette som om lederlønningene i HNT øker med over 10 prosent blir både misvisende og urimelig.

Både ledere og alle andre ansatte i HNT får årlige lønnstillegg. Det vil de også få fremover. Noe annet er ikke bærekraftig om vi skal kunne sikre nødvendig kompetanse for fortsatt å kunne gi helsetjenester med høy kvalitet til befolkningen.

LES OGSÅ: Birger Løfaldli svarer etter kritikk mot topp-liste: Et enormt engasjement – heldigvis!

HNT står overfor store utfordringer de kommende årene. Ledere og ansatte må hver dag arbeide for å utnytte våre ressurser på en enda bedre måte. Vi må redusere de kostnadene vi har i dag med om lag 200 millioner kroner for å finne økonomisk handlingsrom for blant annet innføring av Helseplattformen og økte rammer for sårt tiltrengt anskaffelse av medisinsk teknisk utstyr og bygningsmessige forbedringer. Vi skal bruke like mye penger som før men dreie bruken av våre budsjettmidler. Dette vil komme både pasientene, samarbeidspartnere utenfor sykehuset og ansatte til gode. Skal vi motivere ansatte til å bidra i denne dugnaden må selvsagt også lederne i helseforetaket bidra blant annet også gjennom en edruelig lønnsutvikling.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter