Selv om fylkesdirektør veg Eva Solvi forsøker å berolige oss med at det ikke blir nødvendig med nattestengt tunnel i 18 måneder, så forstår alle at tunnelen må stenges for å få utført nødvendig arbeide, skriver debattanten.   Foto: Joakim Slettebak Wangen

Beredskapsferge - vår forsikring i fremtiden

Trøndelag fylkeskommune har lansert noen uakseptable forslag til løsning av de trafikale problemene som vil oppstå når oppgraderingen av tunnelen vår starter neste sommer.

Et av forslagene fra fylkesdirektør veg er hurtigbåtforbindelse og kolonnekjøring, dette skal liksom løse det trafikale problemet. Kjære fylkesdirektør veg! Jeg må beklage, men dette løser ingen trafikale problemer, vel og bra for de som ikke er avhengig av bil, men de fleste er nok det, som oftest skal man besøke mer enn et sted og buss er ikke et alternativ i denne sammenheng, da det vil ta for mye av den korte og kostbare tiden man har.

LES OGSÅ: Se Trøndelag utenfor Midtbyen, Adressa!

Arbeidet med oppgradering av Frøya-tunnelen vil begrense vår frihet til å ferdes frem og tilbake når vi vil, og bør være en viktig sak for alle frøyværinger å engasjere seg i. Vi må huske at i dag har vi kun tunnelen ut til omverden. Hvis de forslagene som har kommet fra Fylkeskommunen blir en realitet, vil vi bli isolert i store deler av døgnet, i halvannet år.

Selv om fylkesdirektør veg Eva Solvi forsøker å berolige oss med at det ikke blir nødvendig med nattestengt tunnel i 18 måneder, så forstår alle at tunnelen må stenges for å få utført nødvendig arbeide, og uansett antall måneder så vil vi være isolert den tiden den er stengt.

LES LEDEREN: Dårlig forslag om bygging i strandsonen

Hun bagatelliserer problemet med at antall gjennomkjøringer ikke er endelig bestemt. Jeg blir ikke beroliget av uttalelsen til fylkesdirektøren for veg, for uansett antall gjennomkjøringer per dag, så får vi et stort problem med å avvikle trafikken.

Alt av planlagt arbeid og organisering vil føre til stor usikkerhet for Frøyas befolkning, nødvendig ærend så som sykehus, lege og spesialistbesøk blir vanskelig å gjennomføre. Varetransporten og all næringsaktivitet vil bli hardt rammet, da det blir vanskelig å ha oversikt over når trafikken slippes igjennom, da det selvfølgelig bestemmes av aktiviteten i tunnelen.

Det samme gjelder selvfølgelig de som skal besøke Frøya, de vil møte en lang bilkø langt inne på Hitra, og mange vil sannsynligvis snu, noe som vil ramme bla turistnæringen, det vil også bli et stort problem for lærere og elever som pendler mellom Frøya og Hitra, dette gjelder også alle andre som jobber i den ene kommunen og bor i den andre.

Les om våre debattsider: Kjære leser og debattant i Adresseavisen

Det vil bli flere kilometer lang bilkø både på sørsia og nordsia av Frøya, og som ender opp ved rundkjøringen på Hamarvika på Frøya, denne vil sannsynligvis føre til kaotiske tilstander.

Fylkesdirektør veg uttaler at det ikke er mulig å gjøre jobben i tunnelen uten at mange rammes. Vi er selvfølgelig klar over at oppgraderingen ikke vil gå problemfritt, men det er mulig å redusere disse betraktelig ved å opprette ferge mellom øyene, da rammes kun et mindretall.

Næringsdrivende, offentlige etater og politikere fra de andre partiene har vært veldig anonyme i debatten om ferge, og jeg savner støtte for vårt forslag om et beredskapsfergeleie fra våre samarbeidspartier, som var et av punktene på samarbeidserklæringen før siste valg.

Våre kolleger fra de andre partiene har visst slått seg til ro med at vi vil få en ny tunnel. Jeg vet ikke om dette er noe de virkelig tror på, eller om det er et bevisst spill?

Å tro at det vil bli bygd en ny tunnel i vår tid er utopi. Sannsynligvis vil EUs krav til blant annet maks stigningsgrad, som tilsier at en ny tunnel må bli dobbel så lang som den eksisterende, stanse et slikt prosjekt. Dessuten vil det ta flere år før tunnelen kan ferdigstilles og som mest sannsynlig må finansieres med bompenger i 20-25 år.

Jeg tror ikke at noen har tro på at det vil bli bygd en ny tunnel i de nærmeste 30 - 40 årene. Derfor må det være bedre at vi står sammen og krever at arbeidet med et beredskapsfergeleie starter nå, dette er noe vi uansett må ha som en sikkerhet i fremtiden.

Ved å etablere en fergeforbindelse med to ferger med kontinuerlige avganger 24/7, kan tunnelene være helt stengt i den tiden oppgraderingen foregår. Da kan arbeidet gå uforstyrret, vi slipper å stå timevis i kø, og arbeidsforholdene vil bli tryggere for de som jobber i tunnelen. Tiden det tar å ferdigstille tunnelen vil bli mye kortere som igjen vil føre til reduserte kostnader.

Et beredskapsfergeleie er selvfølgelig ikke kun et alternativ når oppgradering av tunnelen pågår, men skal være et permanent alternativ den gangen tunnelen blir stengt over lengre tid. Dette bør være et soleklart krav fra alle politiske partier, næringsliv og den menige kvinne og mann.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter