Sykepleier etter saker om lønnsvekst hos helsetopper: Nå holder det!

Det siste halvåret har vært krevende for hele samfunnet. For oss sykepleiere, har pandemien som har preget Norge, vært som vanlig. Vi er vant til å nullstille oss for hver vakt og vi er vant til å bli flyttet etter behov mellom ulike avdelinger. Vi er vant til å snu hver stein for å få økonomien til å gå opp, og vi er vant til å bytte vakter for at privatlivet går opp. For oss er det krevende, men vanlig, å gå gjennom en kontinuerlig usikkerhet med tanke på arbeidshverdagen vår. Vi har lenge funnet oss i dette, men når vi leser Trønder-Avisa 28. juli, er det på tide å si fra. Nå er det nok! Nå holder det!

For kjære direktør, styremedlemmer og klinikkledere. At dere bevilger dere lønnsøkning er direkte kvalmt. Dere bidrar til økt misnøye blant ansatte når dere går ut i avisa og forsvarer denne økningen. Vi, de ansatte, det være seg portører, sykepleiere, leger, helsefagarbeidere og renholdere, stresser oss gjennom arbeidshverdagen med å springe fortere. Vi, de ansatte, går i svært motvillige i deltidsstillinger og prøver å ta hver ei ledig vakt for å få privatøkonomien til å strekke til. Mens dere forsvarer egen lønnsøkning fordi det er relatert til endringer i ansvarsområder og stillingsinnhold. Men dette er daglig kost for oss sykepleiere og ikke minst nå.

LES OGSÅ: Birger Løfaldli svarer etter kritikk mot topp-liste: Et enormt engasjement – heldigvis!

Vi har mellomledere som står i en gjennomgående konflikt. De må svare for seg ved bruk av innleie av ekstravakter til dere, samtidig som at de ikke får lov til å utvide grunnbemanningen. Mens dere, dere bevilger lønnsøkning. Man kan snakke opp og ned i mente om at dere får bevilgninger fra staten ut fra budsjett og at økonomien ikke strekker til, at bemanning må kuttes på kirurgisk enhet og på medisinsk enhet. Likevel bevilger dere lønnsøkning. For oss, sykepleiere, er dette kvalmt. Vi får beskjed om å være forsiktige. Vi får beskjed om å spare i bruk av nødvendig utstyr. Vi ønsker at at pasientene våre skal få den pleien de fortjener. Det ønsker ikke dere. Lønnsøkningen dere bevilger dere selv er så usolidarisk. Det klinger så dårlig, når vi vet hvor skoa trykker. Vi rapporterer avvik, men blir møtt av total mangel på forståelse. Vi har en arbeidsdag som krever kontinuerlige vurderinger, observasjoner og dokumentering.

Men på den lyse sida, så regner jeg med at de ansatte som ønsker 100 prosent-stillinger får det til høsten. Jeg regner med at det ikke forventes en konstant jag etter sparinger. For kjære direktør, styremedlemmer og klinikkledere … Det skal jo bare mangle når dere bevilger dere lønnsøkning.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter