Selfie  Foto: Stein Arne Sæther

Tankeløst om dyrkamark

Svein Otto Nilsen skryter i avisa 27. juli av Øvre Rotvoll som fremtidig boligområde. Mye kan sies om Trondheims overforbruk av den beste matjorda til boliger, i denne omgangen vil jeg bare kommentere ett av Nilsens utsagn: «… kornåkrene slik de ligger i dag blir borte. Intet av dette kornet brukes til menneskemat.»

En kunne kanskje vente bedre innsikt hos en folkevalgt som skal være med og ta beslutninger på vegne av fellesskapet. Men han er ikke alene. Det samme argumentet ble brukt da den store «dyrkajordmassakren» (sjampanjefeiret i Høyre og Frp) som også omfattet Overvik, ble vedtatt i 2013.

Les også debattinnlegget: 100 prosent av dyrkamarka på Overvik jordflyttes og nydyrkes, ingen matjord går tapt

Det burde være latterlig unødvendig å påpeke, men likevel: Alt korn som dyrkes, blir til slutt mat for mennesker. Dyrefor blir spist av gris, storfe og sau som gir oss kjøtt og melkeprodukter. Dessuten kan det meste av jorda rundt Trondheim, også såkalte inneklemte arealer, like gjerne brukes til å dyrke mat for folk, uten å gå omveien om dyra.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter