Som Skybakmoen skriver er vi bare mennesker, peker innleggsforfatteren på. Faksimile Adressa 17.07.20.  Foto: faksimile

Lærdommer 2020

Jonas Skybakmoen oppsummerer første halvår 2020 i Adressa fredag 17. juli Han er noen illusjoner fattigere etter mange år ha levd med en følelse av at historien er slutt. Skybakmoen har lært tre ting denne våren; at pandemien overrumplet oss, at kampen mot rasisme ikke er over og at vi ikke kan ta demokratiet for gitt.

LES OGSÅ: Jobbe og betale skatt. Det er ikke noe jeg heller vil

Det er en grei oppsummering, men han kunne vært enda tydeligere. Det moderne mennesket har selvsagt ikke kontroll over naturen. Vi er ikke, og vil aldri bli, trygge mot katastrofer, det være seg sykdom, klima eller masseødeleggelsesvåpen. Kampen mot rasisme vil aldri ta slutt.

Et samfunn fritt for rasisme er en utopi, på samme måte som et klasseløst samfunn er det. Og, selvsagt kan vi ikke ta demokratiet for gitt. Den amerikanske statsviteren Francis Fukuyama ber nordmenn ikke glemme at vårt demokrati er unntaket, ikke regelen, i verden.

Som Skybakmoen skriver, er vi bare mennesker, og mennesket er bare i begrenset grad et rasjonelt vesen. Denne erkjennelsen betyr ikke at vi skal gi opp. Vi må gjøre så godt vi kan for å bygge en bedre verden. Men det er greit å ha som utgangspunkt at vi som art er ganske skrøpelige.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter