Trondheim kommune har mange sentrumsplaner på gang, i tillegg til sentrumsstrategien, skriver Einar Aassved Hansen.   Foto: Ivar Mølsknes

Fakta om boliger i Trondheim sentrum

På julaften i 2015 la arkitekt Ole Wiig frem en plan i Adresseavisen. Med tittelen «Trondheim 50/50» var målet klart: I 2050 skal det bo 50 000 personer i Trondheim sentrum. I Adresseavisen 2. juli i år viser avisen til at Wiig har tegnet en sirkel med radius på tre kilometer i luftlinje fra Torvet. Inne i den mener han det har skjedd fint lite på boligbyggefronten.

I sentrumsstrategien Framtidsbilder Trondheim sentrum 2050 er sentrum definert som Midtbyen, Brattøra, Nyhavna, Møllenberg, Bakklandet, Elgeseter, Øya, Gløshaugen, Marienborg og Ila. De siste ti årene er det bygd cirka 1500 boliger i dette sentrumsområdet. Størstedelen av disse boligene er bygd ved Lerkendal, Nedre Elvehavn, Elgeseter og i Ilsvika. 1500 nye boliger betyr cirka 2500 nye beboere i sentrum.

Einar Aassved Hansen er byutviklingsdirektør i Trondheim kommune.   Foto: Morten Antonsen

I sommer har Adresseavisen besøkt en rekke bydeler. Les mer her:

På Lilleby, som ligger like utenfor sentrumsområdet, men godt innenfor en radius på 3 km fra Torvet, er det bygd eller godkjent bygging av 1200 boliger så langt og planene åpner for ytterligere 500 boliger. I tillegg kommer utbyggingen på Øvre Nyhavna, som har i underkant av 500 boliger, og områdene mellom Haakon VII’s gate og Lilleby, som har fått omtrent 300 nye boliger de siste årene og kan få 400 nye boliger i årene framover. Til sammen kan dette gi cirka 5000 nye beboere i områdene Øvre Nyhavna, Lilleby og Ladebyhagen.

Det er forventet flere fortettingsprosjekter framover. I sentrum er det vedtatt eller igangsatt reguleringsplaner for cirka 2500 boliger med flere fortettingsprosjekter i Innherredsveien og på nye Trondheim stasjonssenter på Brattøra. Videre er det forventet store utbygginger på Nyhavna, Reina og Jarlheimssletta med til sammen over 4500 boliger. Til sammen vil dette gi bydelen over 10 000 nye beboere. I Midtbyen er mindre reguleringsplaner med boliger nylig vedtatt eller igangsatt i Nordre gate, Erling Skakkes gate og Kongens gate.

LES OGSÅ: Store forandringer foreslås i Midtbyen - her er planen

I tillegg kommer NTNUs nye bycampus på Gløshaugen og Elgeseter der det i framtida vil jobbe og studere 40 000 personer. Studentene må ha en plass å bo nært campus og 800 private studentboliger er derfor under bygging i Nardoveien og Klæbuveien. Mange nye studentboliger, som skal bygges ut i regi av SiT, er under regulering både i Klostergata og i Nardoveien. Innenfor 3 kilometer radius fra Torvet er også de nye studentboligblokkene på Moholt.

I sentrumsstrategien Framtidsbilder Trondheim sentrum 2050, som ligger til sluttbehandling i bystyret, visualiseres det et potensial på 25 000 nye innbyggere i det definerte sentrumsområdet. I dag er det 25 000 beboere i Trondheim sentrum. Altså har vi et potensial for 50 000 innbyggere i sentrum i 2050. Krevende prosesser ligger foran oss om vi skal klare dette. Det handler blant annet om relokalisering av næringer knyttet til havnevirksomhet, flytting av godsterminal og å redusere støy fra vei, jernbane og havn.

LES OGSÅ: Planlegger en av Norges største flyttinger av matjord på Overvik

Trondheim kommune har mange sentrumsplaner på gang, i tillegg til sentrumsstrategien: Kvalitetsprogram for Nyhavna sendes etter planen på høring i august, Gatebruksplan for Midtbyen ble sendt på høring i juni og områdeplan for nordøstre kvadrant i Midtbyen er under arbeid. I tillegg sendes byutviklingsstrategien for Trondheim mot 2050 med egne saker om nullvekstmålet og utbyggingsrekkefølge fra Kommunedirektøren til politisk behandling i disse dager.

Kort sagt: Trondheim kommune gjør mye for at flere folk skal bo i sentrum.

LES OGSÅ: Fullt hus da Ole Wiig presenterte sine planer for Trondheim sentrum

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter