Faksimile Adressa 18.07.20  Foto: faksimile

Kommunikasjon og fakta

Bruduljene mellom politiet og en gjeng ungdommen ved Hestsjøen for noen uker siden har ført til at 19 ungdommer er mistenkt eller siktet for straffbare forhold. I forlengelsen av dette har politiet, via Facebook-siden «Politiet på Heimdal, Melhus og Klæbu» blant annet forsøkt å klargjøre en del poenger når det gjelder hvilke friheter publikum kan ta seg når de stilles overfor øvrigheten.

Les også: - Vi var bekymret for vår egen sikkerhet. Vi var så få, og de var så mange

Facebook-posten er godt og klargjørende skrevet, og la meg legge til at jeg personlig har tillit til at politiet i håndterte den kaotiske situasjonen ved Hestsjøen godt. Jeg kan ikke vite at de håndterte den godt, for på enkelte punkter står ord mot ord, men jeg har ingen spesiell grunn til å tvile på at politiets versjon i hovedsak samsvarer ganske godt med hva som faktisk skjedde.

Det som er mitt anliggende er noe annet, nemlig hvordan Adressa følger opp Facebook-posten, som «har gått viralt», som det heter i overskriften. De har nemlig laget en nyhetssak hvor de har innhentet kommentarer fra to eksperter på kommunikasjon. Det bør gi grunn til ettertanke at redaksjonen har sittet på morgenmøtet og diskutert hvordan de kunne følge opp denne Facebook-posten som så mange delte og kommenterte, for så å konkludere med at den mest nærliggende vinklingen er å få eksperter til å vurdere budskapet i kommunikasjonsfaglig forstand.

Les også: 15-åring ved Hestsjøen: - Politiet hadde batong

Les også debattinnlegget: Hestsjøen-bråket: - Du må oppdra datteren din bedre

I kommunikasjonsfaget handler mye om at organisasjoner skal oppnå troverdighet med sikte på å pleie sitt eget omdømme. I sin tur innebærer dette at kommunikasjon ikke først og fremst er innrettet mot å få alle fakta på bordet, men om mulig å fremheve det som taler til ens fordel og skyve det ubehagelige under teppet. En smart uttenkt fortelling kan styrke enhver organisasjons troverdighet nokså uavhengig av om den er sann.

Det er dette eksperter på kommunikasjon først og fremst kan si noe om, og de deler altså de fleste andres oppfatning: Dette var god og konstruktiv kommunikasjon.

Les også: 19 ungdommer blir anmeldt etter hendelsen på Hestsjøen

Men om pressens jobb skulle være å innhente kvalifiserte synspunkter på hvorvidt en kommunikasjonsstrategi er mer eller mindre vellykket, svikter den langt på vei sitt oppdrag. I denne saken har det vært strid mellom (minst) to parter om hendelsesforløpet. Det er nærliggende å anta, som Adressa antakelig også gjør, at politiet har postet dette på Facebook for å gi sin egen versjon størst mulig troverdighet.

Da bør ikke det journalistiske spørsmålet være hvorvidt politiet lykkes med dette. Det bør være å undersøke hvorvidt og i hvilken grad budskapet samsvarer med de faktiske forhold.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter