Morten Harper  Foto: privat

EU er ikke et fredsprosjekt, Skybakmoen

Jonas Skybakmoen er oppgitt over at så mange ikke har «forstått at EU er et av de store fredsprosjektene i vår tid» (Adressa 17. juli). Mon det. Har det slått spaltisten at det kan hende er hans egen EU-fori som er misforstått?

EU har flere ganger vedtatt at unionen skal utvikle militære muskler, og påbyr væpnet opprustning: «Medlemsstatene skal kontinuerlig sørge for å forbedre sin militære kapasitet», som det heter i Traktaten om den europeiske union. Blir freden og stabiliteten i Europa bedre av at maktblokken EU øker sine militære styrker og bruker mer penger på våpen?

Les også debattinnlegget: EUs klimaplan gir store muligheter for Trøndelag

EU har opprettet mobile kampgrupper, som kan rykke ut på kort varsel. Unionens egne retningslinjer for bruk av hæren sier at den skal kunne settes inn hvor som helst i verden, også uten at det foreligger mandat fra FN. Ikke spesielt fredelig det heller.

Opprettelsen av det europeiske forsvarsfond (EDF) og åpningen av et felleseuropeisk trenings- og kommandosenter i 2017 blir av EU selv omtalt som et taktskifte – ikke minst for den europeiske forsvarsindustrien. EUs stridsgrupper vil nå bli finansiert over EUs fellesbudsjett og det er gitt grønt lys til at oppbygging av en EU-hær med felles kommandostruktur.

De offensive militærplanene krever store investeringer fra medlemslandene. EUs krav til budsjettbalanse, midlertidig satt ut av kraft på grunn av koronakrisen, betyr kutt på andre områder. Pålegg om militære investeringer lover dårlig for EU-landenes allerede hardt prøvede velferdsordninger.

Les også lederen: Kriseforståelsen stikker ikke djupere enn en oljebrønn

Fred og sikkerhet handler om beredskap. Da koronaviruset traff Europa, fremsto EU som handlingslammet. Italia fikk ikke hjelp da landet ba EUs beredskapssenter om smittevernutstyr. Det var medlemslandene selv som måtte ta ulike slags initiativ for å begrense smittespredningen, ofte på tvers av EUs bestemmelser om fri flyt. EUs overstyring av den økonomiske politikken, med store kutt i offentlige budsjetter, hadde dessuten gjort land som Italia og Spania dårligere forberedt til å håndtere en helsekrise.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter