Jeg er glad for at Kvam sier ifra da det er tydelig at han som beboer i Ila er sterkt rammet av mitt utsagn, skriver varaordfører Mona Berger i sitt svarinnlegg.   Foto: Rune Petter Ness

Svarer Ila-beboer: Jeg beklager


I Adresseavisen 9.juli skriver Torbjørn Kvam at jeg bør trekke meg som varaordfører på bakgrunn av en uttalelse på Dagsnytt 18 i debatten om at bystyret har vedtatt følgende:

«Bystyret fordømmer alle former for markeringer med rasistiske budskap. Bystyret ber kommunedirektøren i størst mulig grad begrense hvor i byen slike markeringer kan avholdes med den hensikt å beskytte byens befolkning mot rasisme og diskriminering, samtidig som ytringsfriheten ivaretas. Minnestedet etter 22. juli får ikke benyttes.»

Les også: Trondheim vil ha forbud mot rasistiske demonstrasjoner

Mange hensyn skal taes når kommunen leter etter egnede steder for denne type demonstrasjon. Bystyret peker ikke på et spesielt sted som skal benyttes - (noe de nylig har gjort i Drammen kommune, der «Holmennokken» skal benyttes). Vi nevner derimot spesielt 22. juli-parken som et sted som skal skjermes for denne type markeringer.

Et politisk flertall i Trondheim ønsker at kommunedirektøren, gjerne i samarbeid med politiet, skal foreta en strengere vurdering av hvilke områder i byen som egner seg for slike markeringer. Den delen av befolkningen som opplever seg rammet av demonstrasjoner skal kunne skjerme seg fra dem. Å tillate denne type demonstrasjoner i 22. juli-parken eller i storstua vår på Torget er ikke nødvendig for å ivareta ytringsfriheten.

Les også: Søstrene Berger valgte hver sin scene

Jeg er glad for at Kvam sier ifra da det er tydelig at han som beboer i Ila er sterkt rammet av mitt utsagn. I debatten på Dax18 17. juni nevnte jeg Ila som et eksempel på et sted som kunne være bedre egnet enn Torget for slike markeringer, siden vi blir nødt til å tillate de noen steder.

Bakgrunnen er at dette har blitt gjort tidligere. Ila og Marinen ble valgt som steder for demonstrasjoner fra Norwegian Defense league henholdsvis i mai og august i 2013. Det er ikke dermed sagt at Ila er det eneste alternativet. Vi har flere andre steder som godt kan fungere til formålet. Det blir opp til kommunedirektøren å vurdere neste gang det er aktuelt.

Les også debattinnlegget: Ikke bare får de oftere kjeft og tilrop, men trakasseringen er også av grovere karakter

Dersom Kvam opplever at jeg rakket ned på bydelen Ila og de som bor der, beklager jeg det. Det var ikke hensikten. Ila er et levende og attraktivt område og innbyggerne der skal høres og ivaretas på linje med alle andre som bor i byen.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter