Hvis Kunstakademiet er under større endringer burde potensielle søkere vite dette på forhånd, skriver Per Stian Monsås i dette debattinnlegget.  Foto: Håvard Jensen Håvard Haugseth Jensen (foto)

Kunstakademiet: Hvilke endringer er det snakk om?

I Adressa 9. juli fortsetter saken om Kunstakademiet (KiT). Nå får vi erklært at KiT er under større endringer. Hvilke endringer og hva de innebærer, er spørsmål jeg stiller meg selv etter fem år ved akademiet.

Et utvalg ansatte og stipendiater ved KiT skriver at kritikken kommer fra et sted hvor studenter og ansatte frykter endringene som skjer ved akademiet. 47 av 76 studenter skrev under og sendte et brev med kritikk og krav tidligere i vår, men dette har ikke blitt anerkjent. Studentene ba om:

- Informasjonsflyt: Vi ønsker at samtlige ansatte og studenter bruker én og samme plattform og kalender. Vi ønsker at beskjeder som angår vår studiehverdag går via denne plattformen.

- Faglig kvalitet: Vi må kunne ha tillit til at våre undervisere har ressurser til å sette opp sterke og relevante emner. Vi ønsker at skolen forholder seg til en plan og et mål rundt vår undervisning.

Les også kommentaren: Kunsten å lede et akademi i krise

- Anstendig behandling: Vi ønsker å bli behandlet med respekt. Vi forventer at ansatte møter forberedt. Vi vil ha et læringsmiljø der vi kan snakke fritt, samt en ledelse som oppfordrer til kritisk tenkning.

- Transparens: Vi vil vite hvor pengene går og ha begrunnelser for valgene som blir tatt som påvirker våre studier.

- Håndtering av konflikt: Vi krever at ledelsen tar ansvar og rydder opp i forholdene til sine ansatte uten å involvere studentene.

I skrivende stund blir kritikken dysset ned. Er det slik at bedre informasjonsflyt, faglig kvalitet, anstendig behandling, transparens og håndtering av konflikt, ikke krever å få oppmerksomheten rettet mot seg fordi KiT er under store endringer? Og hva innebærer denne endringsprosessen?

De som kritiserer kritikerne er alle tilknyttet kunstnerisk research, doktorgradsprogrammet o.l. De studentene som kom med kritikk er knyttet til BFA (Bachelor's in fine art)- og MFA (Master of Fine Art )-programmene. Ser vi nå et skifte fra materiell praksis til kunstnerisk research?

Les også: Studenter mener lederen må gå av

De fleste har vel vært av oppfatningen om at kunstnerisk research er i tillegg til, og ikke en erstatning for, utdanningsløpene som allerede er etablert. Hvis Kunstakademiet er under større endringer burde potensielle søkere vite dette på forhånd, og kunst- og kulturscenen i Trøndelag burde involvere seg.

Hva skjer med kunstbildet i regionen hvis fokuset blir skiftet over til akademia og teoretisk tilnærming? Trøndelag har en lang historie innenfor håndverk. Hvordan vil Trøndelags kunst- og kulturscene reagere på denne endringsprosessen? Det blir vist til at den overflødige isolerte rollen som kunstner alene i sitt studio har blitt transformert til en handlekraftig agent som ikke bare kan engasjere seg, men også bidra til kritisk utvikling i samfunnet forøvrig.

Ledelsen viser til at nettverksbygging og handlekraft er verktøy som de hjelper studentene med å utvikle. Vil ikke et sterkt nettverk til regionens institusjoner være naturlig? Eller handler dette om nettverk som kun strekker seg internasjonalt? Gjennom studiebarometerets undersøkelser kan en se at Kunstakademiet scorer lavt under fanen «Tilknytning til yrkeslivet».

Les også debattinnlegget: Trondheim, et sted i verden

Er kikkerten fokusert så sterkt mot horisonten at vi har glemt at vi fremdeles ligger i havn? Hvordan vil fremtiden se ut for Trøndelag Bildende Kunstnere, Trondheim kunstmuseum , Trondhjems Kunstforening, Trøndelag senter for samtidskunst, Kunsthall Trondheim, Dropsfabrikken, Rosendal Teater, Lademoen Kunstnerverksteder og Rake nå som Kunstakademiet i Trondheim er under store endringer, hvor vi kan se en endring av fokus?

Og hvordan vil disse institusjonene håndtere Kunstakademiet framover nå som denne svake tilknytningen er bekreftet og gjort med overlegg? Vet vi hva disse endringene innebærer for kunstnerne, institusjonene, og håndverkstradisjonens framtid i regionen og Trondheim by?

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter