Faksimile Adresseavisen 15. juli 2020  Foto: Faksimile Adresseavisen 15. juli 2020

Nå må ordfører Rita gripe inn

Vi viser til oppslaget i Adresseavisen 15. juli om AtBs bøteleggelse for manglende betaling. Nå er det på høy tid at ordfører Rita Ottervik tar et alvorsord med både AtB og partifellen fylkesordfører Tore O. Sandvik, hovedansvarlig for AtB, om AtBs behandling av sine passasjerer.

Les også kronikken: Vi trenger en tillitsrevolusjon for å få bukt med høl-i-huet-oppgavene

Vi tolerer ikke at AtB bøtelegger passasjerer som AtB har fratatt muligheten til å betale og dermed rettigheten til å bruke kollektivtrafikk. De fleste som har problemer, er eldre uten «duppedingser» og med ulike handikap. Det er uhørt at ærlige mennesker skal utsettes for en behandling som den AtB utsetter dem/oss for.

Som forsvar for bøtelegging, så kommer en masse utenomsnakk om hvor utrolig mange muligheter som det er for å få betalt. Jo da, langt unna holdeplass! Spørsmål, også i debattinnlegg i denne avis, om hvorfor kortlesere ble fjernet bak i bussen, er ikke besvart. Fjerning gikk raskt, men som synes umulig å gjenopprette!

Les også lederen: Kriseforståelsen stikker ikke djupere enn en oljebrønn

Fjerningen skapte store problemer for bl. a. rullatorbrukere, noe som vi tok opp i brev av 17. januar 2020 til AtBs styre. Vi aksepterte ikke administrasjonens svar. Sitat: «- så kan man gi beskjed om dette slik at man får assistanse til å komme seg frem i bussen eller at sjåføren kommer bak i bussen for å registrere t-kortet». Svar er ennå ikke mottatt.

28. februar 2018 hadde vi et debattinnlegg i denne avisen om AtB hvor vi bl. a. skrev: «Vi tror det er viktig at AtB «sees i kortene» hele tiden». Ordene synes ikke å tapt sin gyldighet. Vel, Rita. Vi venter på ditt utspill!

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter