Reduseres tilbudet i skolen på dette, vil opplæringsarenaen fort bli en oppbevaringsplass, skriver innleggsforfatteren.  Foto: Christine Schefte (ILLUSTRASJON)

Sårbare barn ofres

Trondheim kommune kutter i skolen. I sommer har mange dyktige og viktige personer måtte se seg om etter annen jobb. Ansatte som må gå er ofte personer som jobber tett miljøfaglig. Viktige personer for barn som trenger litt ekstra og tettere voksenkontakt.

En nasjonal koordineringsgruppe for tjenester til sårbare barn påpeker tydelig at de sårbare barna, især barn med funksjonsnedsettelser, har fått et dårligere tilbud gjennom covid-19 våren.

LES OGSÅ: Frykter over 100 overtallige i trondheimsskolen

Trondheim kommune har her vært flinke, det skal de ha, og gitt godt tilbud. Likevel er det med en betydelig bismak en må se at det blir disse barna som får størst konsekvens av kuttene som nå gjennomføres.

Miljøfaglig kompetanse er ikke alltid pedagogisk personale, det er personale som bistår barn og unge deltagelse og likeverd. Reduseres tilbudet i skolen på dette, vil opplæringsarenaen fort bli en oppbevaringsplass og barna får et begrenset utbytte av deltagelse. Det har vi ikke råd til.

LES OGSÅ: Hva skjer med de sårbare barna nå?

LES OGSÅ: Lover ekstra oppmerksomhet for de sårbare barna

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter