Trondheim, 29.06.2020. Vil ha avklaring rundt oppussing av hoppanlegget i Granåsen til ski-vm i 2025. På bildet: Merete Imbsen - Scandic Lerkendal, Hanne Marthe Holan - Scandic Bakklandet, Line Samuelsen - Trøndelag Reiseliv, Cathrine Stadsvik - NHO Reiseliv, Tone Hansen - Royal Garden og Radisson Værnes, Hans Petter Øien Kvam - NiT, Hege Tunstad - NHO Trøndelag  Foto: Roar Blåsmo-Falnes

Er investering i ski-VM fornuftig?

Jeg var ansatt i reiselivsbransjen i 30 år (fra 1983) og reiselivssjef i Trondheim i 15 år, og erfarte hvilken virkning store i drettsarrangement, både i Trondheim og ellers i landet, hadde. Erfaringen var at forventningene til store ettervirkninger uteble, ikke minst i forhold til hva som var ventet for reiselivsnæringen. Professor innen sportsøkonomi ved NTNU Harry Arne Solberg har i mange år vist til beregninger som bekrefter dette.

Les også debattinnlegget: 32 milliarder gode grunner for at Trondheim skal arrangere ski-VM

Det er nå planlagt investering i Granåsen-anlegget for bortimot 1,5 milliarder. I Adresseavisen 3. juli argumenterer en gruppe med representanter for reiselivsnæringen, NHO og Næringsforeningen i Trondheim for at Trondheims søknad for å få VM på ski i 2025 må opprettholdes. De underbygger argumentasjonen med påstand om at arrangementet vil ha «enorme positive virkninger for byen».

Les også: Granåsen får 180 millioner til ski-VM 2025

Dette er det altså erfaring og forskning på at ikke vil stemme. En tidagers VM-fest i Trondheim kan på ingen måte forsvare investeringer for eksempel i et hoppanlegg forbeholdt kun noen få brukere til 535 millioner. Investering totalt i størrelsesorden bortimot 1,4 milliarder i lille Trondheim vil være et svik overfor de mange uløste oppgavene i Trondheim, ikke minst overfor svake grupper og breddeidretten.

Kjære leser og debattant i Adresseavisen: Du har mye å glede deg til!

Rent bedrifts- og næringsøkonomisk er det meningsløst å forvente at et arrangement basert på at det konkurreres på ski vil gi økonomiske ringvirkninger som vil og en «return of investment», som gruppen påstår.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter