Grønningen tilhører kunnskapspartiet Høyre, men heller ikke vi forventer at alle skal ha kunnskap om alt, skriver Rødt-representantene.  Foto: LISE ÅSERUD/NTB Scanpix

Fine stråmenn, Grønningen!

Folkevalgt for Høyre, Jan Grønningen, uttrykker på midtnorskdebatt.no 7. juli en bekymring for om han trygt kan reise fra distriktet i Trøndelag til Trondheim. Han kryper seg i engstelse for en rekke stråmenn han selv har satt opp, men vi skal ikke være verre enn at vi gladelig hjelper han å bekjempe dem.

Grønningen tilhører kunnskapspartiet Høyre, men heller ikke vi forventer at alle skal ha kunnskap om alt. Vi begynner derfor på begynnelsen: Nei, Grønningen, Norges kommunistiske parti er ikke «nå kjent som partiet Rødt». Du tenker på NKP, som fortsatt eksisterer som parti.

Les også: Sinne er ungdommens adelsmerke

Du skriver videre at vi «aldri [har] ønsket å avkrefte hvorvidt [vi] ønsker, eller vil forhindre en væpna revolusjon for å nå [våre] politiske mål i samfunnet». Neivel? Rødt har aldri hatt programformuleringer om væpna revolusjon.

Vi har derimot følgende formulering i prinsipprogrammet vedtatt på landsmøtet i 2019: «Selv om folk i Norge har oppnådd mange og viktige demokratiske rettigheter, står kapitalismen i motsetning til reelt demokrati. For at det arbeidende folket skal ha makt trengs en radikal endring av maktforholda – en sosialistisk revolusjon. Vi i Rødt vil at revolusjonen skal være demokratisk forankra og skje fredelig». Var det denne du tenkte på?

Les også: SIAN og pøblene

Du mener at (etter din egen hukommelse) at partileder i Rødt Bjørnar Moxnes senest i 2019 ikke kunne svare entydig på spørsmålet om væpna revolusjon. Her må vi bare anta at hukommelsen svikter.

Kan det være at du tenker på landsmøtedebatten omkring ordet «kommunisme»? I så fall viser vi igjen til eget prinsipprogram: «Når en etter hvert kommer stadig nærmere målet om et samfunn uten undertrykking, i harmoni med naturens tålegrenser, vil det være mulig å se konturene av et klasseløst samfunn: en verden der alle mennesker er like mye verdt – og der grunnprinsippet er ‘yte etter evne, få etter behov’. Det var dette Karl Marx kalte kommunisme.» Sikkert fæle greier for dere borgerlige.

Når det gjelder Grønningens påstand om at «kommunistene [forsvarer] et alvorlig angrep på demokratiet og rettsstaten.», viser vi ganske enkelt til våre tre (3) innlegg på trønderdebatt.no – alle tre tar avstand fra vold og hærverk.

Les også: Vern om ytringsfriheten

Så til de direkte spørsmålene fra Grønningen: Linja vår er at vi slåss om flertallet. Når vi driver for eksempel antirasisme så er det hodene og hjertene til folk flest vi slåss om. Det er bare et bevisst, antifascistisk og antirasistisk flertall i folket som kan nedkjempe trusselen fra ytre høyre. Derfor står vi for en antirasisme som mobiliserer bredt. Hvis antirasisme for eksempel blir synonymt med å slåss med politiet eller pælme stein på dem, er vi garantert å aldri vinne noe i nærheten av flertallet for noe som helst.

Til det avsluttende spørsmålet fra Grønningen, vil vi bare si «fine stråmenn, Grønningen!». Takk for underholdningen, og god og trygg ferie – også i Trondheim!

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter