Hovedhuset: I gårdens våningshus bor Jens Fredriks søster Sigrid Margrethe med familie.  Foto: Guro Kulset Merakerås

Bevar dette kulturminnet

Den 10. august 2019 var fristen for høring på videreutbygging av 128 leiligheter på «Liljendal» ved Sirkus Shopping. Nå er det opp til politikerne å avgjøre gårdens skjebne. Byggeprosjektet ligger helt inntil kulturminnet Falkenborg gård, anno 1777.

Les også: Redd for at Falkenborg-alléen ødelegges av boligutbygging

Byggehøyden langs den fredete alleen til gården er for høy og må nedtrappes mot gården slik eierne av gården ønsker. Pensjonistpartiet vil støtte eierne av Falkenborg gård.

Hvis Trondheim skal være en kulturby så må man også ta vare på en av byens eldst bevarte natur og kulturminner.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter