Er det ikke en ekstra kvalitet å ha jordbruk tett på byen og ikke bare i huttaheiti? spør Ole Wiig i dette innlegget.  Foto: Agnethe Weisser (ARKIV)

Hvorfor svikter Trondheims politikere byutviklingen?

Kommunalråd Roar Aas (Ap) tar helt feil når han i Adressa påstår at jeg mener at alle boligområder utenom Midtbyen «er drabantbyer med dårlig bokvalitet». For å sitere Piet Hein, «En yndet form for polemikk er å dytte folk en mening på, hvis vanvidd alle kan forstå».

Min kritikk av kommunen, som Roar Aas forsvarer, er mer alvorlig enn at de har sovet i timen. De har sviktet sin lovbestemte hovedoppgave som ansvarlig for byplanleggingen i en av landet største og mest attraktive byer.

Drammen har hatt stor suksess med byutviklingen. Hvorfor? Med kun et par unntak har de folkevalgte i Drammen latt partilinjene ligge og konsentrert seg om et felles mål: Det beste for Drammen! Og det var trondhjemmeren Odd Einar Dørum som bidro til et politisk flertall - for 20 år siden - å bygge Fjordbyen, som snart er ferdig utbygget.

LES SAKEN: – Drabantbyene gikk av moten for 40 år siden, men i Trondheim bygges det nye

Det er et stort paradoks at det politiske flertall i Rådhuset, som ikke ønsker at private bedrifter skal konkurrere om å drive sykehjem, til de grader har latt tilfeldighetenes spill drive byutviklingen. Mens både bymiljø og klimautslipp tilsier at byens utbygging bør skje fra sentrum og utover, har Trondheim kommune langt på vei gjort det motsatte.

Den har delegert og «privatisert» en kommunal primæroppgave som områdeplanlegg til private utbyggere på Overvik. Naturligvis vil en privat utbygger i en slik situasjon gjøre sitt beste for å få til en rask og konsentrert utbygging som kan gi solid fortjeneste.

LES OGSÅ Vil ha 50 000 flere til å bo i sentrum

Resultatet er en stor og konsentrert drabantby som er i ferd med å ta form seks kilometer unna sentrum – stikk i strid med alle politiske føringer, inkludert den politiske plattformen til det rødgrønne flertallet i kommunen om å bygge ut byen innenfra og utover. Det er også i strid med regjeringens føringer om tilsvarende utbyggingsretning da den ga grønt lys for utbygging på Overvik, etter sterk lobbyinnsats fra kommunen. Min kritikk her er ikke rettet mot de «rødgrønne», men mot flertallet, som har brukt høyresiden som brekkstang for denne «ultraliberalistiske» byutviklingen.

Jeg er helt enig i at det er ønskelig å utvikle de bydelssentrene vi allerede har, særlig nær de sterke kollektivaksene, med kort vei til skole, idrett, kultur og andre fritidsaktiviteter.

Desto mer meningsløst blir det når Roar Aas har lagt ut den røde løper for utbygging av en gigantisk drabantby, med like mange mennesker som i dag bor i Midtbyen, på en bondegård langt unna sentrum uten at noe av denne infrastruktur som er så avgjørende for klima og miljø, er på plass.

Når skal vi slutte med å nedbygge jordbruksarealer til andre formål? Er det ikke en ekstra kvalitet å ha jordbruk tett på byen og ikke bare i huttaheiti? Det strider imot all miljøtenkning å fjerne jordbruksarealer hvor mennesker lever og bor. Når skal Trondheims politikere endelig stoppe dette miljømessige harakiri av dyrket mark?

LES OGSÅ: Store forandringer foreslås i Midtbyen - her er planen

Roar Aas forsvarer denne arealanvendelsen med at det vil medføre så store tomtekostnader å bygge ut havneområdene som kommunen eier og kontrollerer i gangavstand. Men det er jo ikke noen områder hvor kommunen har større kontroll på tomtekostnader enn det kommunen selv eier (!). Dessuten er det ikke slik at private bedrifter tilbyr boliger på billigsalg. Det er tilbud og etterspørsel som bestemmer prisene.

  Foto: Illustrasjon Ole Wiig

Det blir ikke billigere for barnefamilier og «arbeidere» om det bygges mindre i sentrum. Det blir dyrere for alle. Dessuten vil Overvik kreve enorme kostnader i utbygging av infrastruktur som må betales av kommunens innbyggere, også barnefamiliene. Det beste virkemiddel kommunen har til rådighet for å dempe prisutviklingen er å få fart på boligbyggingen i de områdene den selv kontrollerer, nemlig havneområdene nært sentrum.

Aas skriver om Nyhavna at «her er vi i gang med planarbeidet». I gang? Det må i så fall være i sneglefart. Det er snart elleve år siden Trondheim kommune vedtok å starte arbeidet med kommuneplan for boligbygging i dette sentrumsnære område, men fortsatt er det knapt et krypinn i utsikt.

På Overvik, derimot, har kommunen delt ut ekspresspass for utbygging. Her er sneglen eller skilpadden erstattet med den sprekeste galopphesten på Øvrevoll. Men det er fortsatt ikke for sent å snu. Hva med et konstruktivt møte oss imellom, over en kopp kaffe?

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter