I romjula gikk det fakkeltog gjennom gatene i Moss etter at Ari Behn tok sitt eget liv. Høyre vil ha nullvisjon for selvmord.  Foto: Fredrik Hagen/NTB Scanpix (Fakkeltog for Ari Behn)

Vi trenger en nullvisjon for selvmord

Vi har ingen å miste og dette må vi si høyt og tydelig. For de som rammes kan nettopp opplevelsen av å være gitt opp, utenfor og mistbar være noe av det som trekker mot avgrunnen. På en vanlig dag mister vi to mennesker i selvmord og årlig velger om lag 30 barn og unge å avslutte livet. Mer enn 6000 utfører selvmordsforsøk og for enda flere fylles dagene med tanker og ønske om å ta sitt eget liv.

Les også kronikken: Kan vi forebygge alle selvmord?

Å være åpen om selvmordsproblematikk er en krevende øvelse. Det må skje i respekt for de som er borte og de som har forsøkt å avslutte livet. Det må også skje i respekt for de som sitter igjen med sorg og alt for ofte med opplevelse av skam og skyld. Arbeidet for pårørende må løftes i ord og i handling. Med den kunnskapen vi har om akutt- og langtidsvirkning et selvmord har for etterlatte er styrking av tilbudet for etterlatte av stor betydning for den som rammes og for samfunnet.

Les også debattinnlegget: Vi skal tørre, og vi skal vise Trøndelag at vi kan snakke om selvmord

Vi tror åpenheten er lettere med en nullvisjon. Vi tror også dette legger viktige premisser for målrettet innsats. En nullvisjon innebærer dessuten at alle forsøk vil vurderes som avvik og vil kreve en gjennomgang. Dette for å gi bedre oppfølging og ikke som sanksjon av helsepersonell. Det er ikke ett tiltak som vil løse dette samfunnsproblemet, men alle instanser må engasjeres og alle gode virkemidler tas i bruk. I møte med det sammensatte og vonde, trenger vi en klar visjon.

Nordland fylkeskommune har vist vei med en nullvisjon for selvmord og som et av få fylker kan de vise til nedgang i antall som velger å avslutte livet. I fylket er det vedtatt en handlingsplan og iverksatt en rekke tiltak for økt åpenhet, kunnskap og kompetanse. Ansatte i de videregående skolene har fått kurs i forebyggingsprogrammer og budskapet er tydelig: Vi har ingen å miste. I Nordland fylke er utfordringene knyttet til selvmord satt på dagsorden og vi tror ikke det er tilfeldig at Nordland kan vise til nedgang i registret antall selvmord.

Les også kommentaren: Selvmord: Vi er dårligere på å hjelpe menn enn kvinner

Norge var tidlig ute med nasjonale strategier for selvmordsforebyggende arbeid. Til høsten skal Helsedepartementet lansere ny nasjonal handlingsplan for selvmordsforebygging og de nasjonale retningslinjene for forebygging av selvmord i psykisk helsevern er under revisjon. Vi håper en nullvisjon for selvmord blir en spydspiss i dette arbeidet.

Nylig vedtok Høyres sentralstyre en resolusjon med overskrift «Nullvisjon for selvmord». Vi håper flere ser betydningen av å gi klart signal om at vi ikke har noen å miste og at vår felles visjon derfor har dette som mål. Vi ser samtidig frem til diskusjoner om ulike tiltak og prioriteringer i arbeidet med å nå dette målet.

Følg Midtnorsk debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter