Kunstakademiet i Trondheim 2020. Eksteriør.  Foto: Joakim Slettebak Wangen

Trondheim, et sted i verden

De siste månedene har vi via ArtScene Trondheim (06.05 og 19.06), Khrono (08.05) og Adressa (18.06, 19.06 og 26.06) lest beskrivelser av det som fremstår som en en svært kaotisk og bekymringsfull situasjon for studentene ved Kunstakademiet NTNU (KIT).

Byens kunstutdanning er et av kun fire kunstakademi i landet, og har derfor et særskilt ansvar for å tilby en god utdanning for kunstnere, på alle nivå. Vi er bekymret for studentenes læringssituasjon, og for akademiets omdømme, om konfliktnivået fortsetter.

Les også: Kritiserer rådmannens budsjett: Vi ser vi ikke spor av vilje til å realisere kunstplanen

Situasjonen på KIT, som beskrevet i artiklene, virker både sammensatt og omfattende, og er vanskelig å forstå og kommentere for utenforstående. Derimot er studentenes etterlysning av en tettere tilknytning mellom kunstakademiet og Trondheims kunstscene forståelig. Vi ved Trøndelag senter for samtidskunst (TSSK) ser svært positivt på dette innspillet.

TSSK som kunstnerstyrt visningsrom setter kunstnerens arbeidssituasjon svært høyt. Derfor er vi opptatt av den kommende generasjonen kunstnere som studentene ved KIT representerer. De som er studenter i dag, er de som skal vise sin kunst hos oss i framtiden.

Les også: - Det blir urettferdig å si at hele systemet er bedritent

Kunstutdanninger, som resten av universitetet, er bygget på at studenten selv tar mye ansvar for egen utvikling, gjennom god veiledning. Det er derfor viktig at akademiet gir grobunn for studentenes utvikling. I løpet av akademitiden vokser et kunstnerskap fram. På akademiet skal man prøve og feile, her skal man utvikle egen praksis i trygge, men faglig utviklende omgivelser, som ruster studenter for den utfordrende hverdagen et kunstnerliv fører med seg.

Trondheim har til tross for sin moderate størrelse et stadig rikere kunstliv. Byen har i tillegg til oss flere ulike visningssteder som programmerer på helt forskjellige måter; kunsthall, kunstmuseum, kunstindustrimuseum, samt private og kunstnerdrevne visningsrom. Vi ser også med glede på utviklingen av Trondheim Open, som er med på å synliggjøre alt det positive som skjer i Trondheims-scenen, samt ArtScene Trondheims vesentlige bidrag med kunst-kritikk og formidling av aktivitet lokalisert her.

Les også: - En fantastisk og generøs gest

Dette mangfoldet er svært viktig, fordi det gir byens kunstscene en god og nødvendig bredde som skal til om Trondheim skal utvikle seg videre som kunstby, i tråd med blant annet kommunens visjoner. Flere og flere unge kunstnere velger å bosette seg i Trondheim, dette er synliggjort blant annet i det økende behovet for arbeidsplasser til kunstnere, som har resultert i byens nye arbeidsfellesskap på Rotvoll. Tidligere studenter ved KIT er en vesentlig faktor til denne positive veksten.

Et kunstakademi lokalisert i Trondheim, bør se seg selv som en del av sitt nærmiljø, og anerkjenne sitt nærmiljø som et sted i verden. På denne måten unngår vi å se på det internasjonale som en radikal motsats til det lokale, også i forholdet til kunstfeltet.

Det er viktig å tenke over at hva som kanskje anses som periferi fra ett ståsted, er å anse som sentrum sett fra et annet. Etter vår oppfatning vil det være en vinn-vinn situasjon for både kunstfeltet og akademiet, og særlig for studentene, å også knytte nærmere bånd til kommende fagfeller som representeres gjennom de mange sterke kunstnerskap og kunstnerfellesskap vi ser i Trondheim nå.

Vi ønsker derfor studentenes etterlysning av en tettere tilknytning mellom KIT og kunstfeltet varmt velkommen!

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter