SKI, Norway 20161025. Politiet i arbeid. En mann blir ført til arresten hos politiet. Modellklarert til redaksjonell bruk. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix Politireformen, politi, illustrasjonsbilde  Foto: GORM KALLESTAD NTB Scanpix

Politireformen skal trygge hele Trøndelag i en ny tid

Kjell Petter Hestmo kaller politireformen for et svik mot et samlet Trøndelag i et leserinnlegg 2. juli. Dersom Hestmo føler seg sveket, bør han rette skytset mot samfunnsutviklingen som utfordrer politiets oppgaveløsing. Hvem hadde trodd, for bare få år siden, at vi skulle leve livene våre digitalt med mobiltelefon som følgesvenn? Hvem hadde trodd at bedriftseiere og folk i bygd og by skulle frarøves penger gjennom bedragerier på e-post?

Les også: Angrep på politiet: Her skal mange bidra, men foreldrene til disse unge må spille en viktig rolle

Kriminaliteten har blitt mer grenseoverskridende og kompleks. Tradisjonell vinningskriminaliteten har gått ned med 40 prosent siden 2013. En bekymringsfull trend er eksplosjonen i overgrep mot barn på internett. Ifølge tall fra Kripos utførte 2371 personer i Norge nedlasting og deling av overgrepsmateriale i løpet av en 14-dagers periode i januar 2018. Dette tilsvarer over 1000 trøndere i løpet av et år. Dersom politiet ikke hadde tilpasset seg denne virkeligheten hadde det vært et svik mot et samlet Trøndelag.

Les også: Frihet - for hvem?

Les også: Vern om ytringsfriheten

Hestmo påstår at politiet er blitt mer fjernt og lite tilstedeværende. Dette stemmer ikke overens med omdømmeundersøkelser som forteller at politiet i Norge nyter svært høy tillit. I innbyggerundersøkelsen for 2019 svarte 94 prosent at de føler trygghet der de bor eller ferdes.

Les også: SIAN og pøblene

Storting og regjering har med politireformen oppbemannet politiet med 26 prosent. Vi har tiltro til at politimestrene, som kjenner sine politidistrikter, har de beste forutsetningene for å ressurssette sitt politidistrikt. Vi er enige med Hestmo i at alle støtteenheter i utgangspunktet ikke behøver å ligge i Trondheim. Det som er viktig er å få til er sterke og samlede fagmiljøer. Kompetanse politidistriktet før måtte hente inn fra Kripos og Oslo politidistrikt, er nå noe det enkelte distrikt skal skilte med selv.

Les også: Sinne er ungdommens adelsmerke

Politireformen er krevende og noe kunne sikkert vært gjort annerledes. Derfor jobbes det hele tiden med å organisere politiet slik at de skal treffe best mulig. Vi lover Hestmo at vi vil følge politiet tett i tiden som kommer og støtte opp om et politi som rustes til å møte framtidens utfordringer i hele Trøndelag.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter