OSLO 20090428: Hos Norsk Medisinaldepot AS på Kalbakken i Oslo ligger store mengder med influensamedisinen Tamiflu lagret på hemmelig og bevoktet sted. 1,4 millioner doser kan leveres ut til hele landet på et døgn. Foto: Tore Meek / SCANPIX Norsk medisinaldepot  Foto: TORE MEEK NTB Scanpix

Beredskap for medisiner og sykepleieartikler i Norge

Norsk Medisinaldepot (NMD) har etter hvert fått et navn som er egnet til å misforstå. Det var fra starten i 1957 et statseid selskap opprettet for å sikre trygg tilgang på legemidler og sykepleieartikler spesielt gjennom kriser. Dette var et perspektiv som hadde stor vekt politisk etter 2. verdenskrig.

Les også: Norsk Medisinaldepot ilegges dagbøter etter multidosefeil

Etter hvert kom det inn politiske perspektiv knyttet til statlig eierskap til ulike selskap. De selskapene som har vært statlige er i stor grad knyttet til infrastruktur og beredskap nasjonalt. Mange av dem er i dag helt privateid, også NMD. I 2001 ble selskapet solgt til det tyske selskapet Gehe AG for 468 millioner kroner. I dag eies NMD av amerikanske McKesson Corporation, via McKesson Europe.

McKesson er en gigant som har full kontroll over hele verdikjeden innen sin virksomhet. Så i stedet for et statlig monopol på import og distribusjon av legemidler, er store deler av norske medisinutsalg underlagt et amerikansk privateid monopol.

Les også: Hvem er dere andre to, som brydde dere og reddet livet til vår far?

Les også lederen: Det er viktig at vi bryr oss, det kan redde liv

Salget av NMD var ikke uten politisk uenighet, men til sist var det bare SP og SV som stemte mot. FrPs helsepolitiske talsperson gjennom mange år, John Alvheim, var imot salget, kanskje fordi han som tidligere sykepleier så litt lenger fram enn de fleste.

Nå har vi gjennom mange år slitt med tilgang til viktige medisiner i Norge. De siste månedene med koronakrise har vist oss tydelig hvor inngripende dette området er for vår felles beredskap mot pandemier og andre kriser.

At salget var begrunnet av EØS-avtalen er ingen unnskyldning for at vi nå har stått overfor en kritisk mangel på utstyr til pandemihåndtering i helsevesenet. Det er heller et uttrykk for at vi ikke har en god nok avtale.

I etterkant av pandemien vil nasjonal beredskap igjen bli tema, med mange uløste spørsmål. Hva blir svaret fra våre politikere?

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter