Kommunalråd Arbeiderpartiet i Trondheim Roar Aas  Foto: Kim_Nygaard

Sover det politiske miljøet?

Ole Wiig går tøft ut i Adressa og beskylder det rødgrønne partiene for å sove i timen når det gjelder byutvikling, nok en gang veldig snevert og med fokus på Brattøra. Beskrivelsen av at alle som ikke har bolig i Midtbyen er drabantbyer med dårlig bokvalitet er helt meningsløs. Det er heller ikke sikkert alle innbyggere ønsker og bo urbant og sentralt, det er mulig noen mener nærhet til marka er like viktig som nærhet til kaffebarer.

Les også: - Saken er overmoden

Les også: Vil ha 50 000 flere til å bo i sentrum

Det er vel ingen uenighet i at Midtbyen må fortettes med boliger men byutvikling er langt mer enn det. Det er gjort viktige byutviklingsgrep som innføring av kollektivfelt bygging av av omkjøringsveger som har redusert biltrafikk i byen betraktelig og gjort Midtbyen mer attraktiv. Det er også et ønske om å utvikle Brattøra. Bystyret har gjort vedtak på at vi ønsker å flytte godsterminal på Torgård.

Dagens regjering sa for fire år siden at de hadde funnet penger til utbygging på Torgård, men det virker mindre og mindre sannsynlig. Det vil være viktig samfunnsnyttig aktivitet på Brattøra i lang tid fremover. Så har vi Nyhavna, her er vi i gang med planarbeidet. Men, på Nyhavna ligger det i dag en rekke bedrifter og arbeidsplasser. De kan enten ligge der de ligger i dag, eller det må finnes erstatningsareal før de kan flytte. Jeg regner med Wiig er enig med meg om at det er en viktig kvalitet for en by er og ha et variert næringsliv og variasjon, samt ei velfungerende havn når vi ønsker å få mer gods over på båt. En utvikling av Nyhavna vil ta tid.

Les også: Store forandringer foreslås i Midtbyen - her er planen

Trondheim vokser med 2500 innbyggere i året, dette vil si at man må årlig bygge ca. 1400 boliger. Mye av denne veksten må skje i Midtbyen. Det er også et ønske om at flere barnefamilier skal bo i Midtbyen. Dette stille store krav til uteromsnormer, lekeareal, støykrav, samtidig som vi må ivareta byens særpreg.

Men det Wiig ikke tar innover seg. og som er like viktig er utviklingen av bydelssentraene som vi allerede har: Her må vi ivareta bydelenes behov i hverdagen, vi må ha treffsteder og gode handel-og servicefunksjoner. Her er det viktig med kort vei til skole, idrett, kultur og andre fritidsaktiviteter for å redusere behovet for bil.

Byutvikling handler om mer en boliger på Brattøra. Det handler om hvordan vi skaper en attraktiv by å bo, jobbe og leve sine liv i for alle innbyggerne i Trondheim.

Les også: Vern om ytringsfriheten

Trondheim skal fortsatt være en attraktiv by å bo i for alle. Det skal være enkelt å velge miljøvennlige transportformer. Store deler av bilkjøring foregår på fritiden og i nærområdet. Her må det utvikles gode bydelssentra som gjør det enkelt å velge bort bilen. For de som er avhengig av bil til f.eks. henting og bringing i barnehage må det være gode «park and ride»-løsninger.

Det er en stor utfordringen at utvikling av områder i sentrum som f.eks. Nyhavna medfører store tomtekostnader. Dette vil igjen føre til svært høye boligpriser og vil da bli uaktuelt for barnefamilier. Det vil være motsetninger mellom fortetting i Midtbyen og det å tilby boliger til en fornuftig pris som må løses.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter