OSLO 20130104. Smitteverndrakt til bruk på smitteavdeling på sykehus. Isolat, luftsmitte. Smitte, svineinfluensa, vaksine, influensa Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix Utenlandske vikarer   Foto: Cornelius Poppe NTB Scanpic

Uholdbart og skremmende om vikarer på sykehus

Media forteller at utenlandske vikarer fra høyrisikoland for koronasmitte ved to tilfeller har brakt slik smitte med seg til norske sykehus. Det ene tilfellet gjelder en svensk vikarsykepleier ved Helgelandssykehuset som ble fritatt for karantene. Det andre tilfellet gjelder en svensk legevikar ved Nordfjord sykehus i Sogn og Fjordane.

Les også lederen: Nye tiltak kommer om vi ikke skjerper oss

Det ble i fjor innført et krav i Smittevernloven om helseattest for utenlandske helsearbeidere, for å forhindre smitte av tuberkulose. Det er både forunderlig og skremmende at våre helsemyndigheter ikke er like strenge når det gjelder å hindre at koronasmitten kommer inn på sykehusene med utenlandske vikarer.

Les også debattinnlegget: Vær så snill - ikke stirr

Det er helseforetakene som har fått adgang til å gjøre unntak for sykehuspersonell som kommer fra høyrisikoland som f. eks. Sverige. At helseforetakene godkjenner en praksis ved sykehusene sine, der utenlandske vikarer fra høyrisikoland for koronasmitte slipper karantene før de slippes løs på ansatte og pasienter, det er både skremmende og uholdbart.

Les også debattinnlegget: Sykelønn stopper smittespredning

En ting er at de utenlandske sykehusvikarene fritas for karantene. Vi ser nå gjennom de to nevnte vikarsakene at sykehusene heller ikke gjennomfører det som da burde være det absolutte minstekravet for å hindre koronasmitte: At vikarene fra høyrisikoland koronatestes ved ankomst til sykehuset. Og deretter ikke begynner arbeidet på sykehuset før et testresultat foreligger som viser at vedkommende ikke er koronasmittet. Det må sykehusansatte, pasienter og potensielle pasienter kunne forvente av en sykehusledelse som ønsker å sette sikkerheten til både sine pasienter og ansatte foran alt.

De samme må også kunne forvente at de sentrale helsemyndigheter nå griper inn, og fjerner helseforetakenes adgang til å kunne dispensere fra karantenereglene for vikarer fra høyrisikoland.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter