Vi frykter at et fortsatt forbud mot normal trening og kamper vil føre til et stort frafall, skriver trønderske ordførere i dette oppropet.  Foto: Christine Schefte (Illustrasjon)

Opprop fra 23 trønderske ordførere: La alle få trene og spille kamper! 

2565 lag og over 50 000 fotballspillere i breddefotballen over hele landet får verken trent som normalt eller spilt kamper.

I NFF Trøndelag gjelder treningsforbudet over 13 000 spillere og 230 lag. De kjenner på følelsen av dyp urettferdighet og ikke bli tatt på alvor av norske myndigheter. Blant disse spillerne er det også flere sårbare mennesker hvor fotballfellesskapet er et viktig holdepunkt i tilværelsen, enten de spiller i de ordinære seriesystemet eller i vår fantastiske serie for tilrettelagt fotball.

Vi har 14 lag i denne serien og for disse betyr fotballen noe langt mer enn pasninger og scoringer. For disse handler det om fysisk og psykisk helse – om å være en del av samfunnet og fotballfamilien. Nå blir de holdt utenfor og blir sittende alene foran TV-skjermen uten fellesskapet de normalt tilhører.

Les også: Vi gir oss ikke - vi skal tilbake!

Vi vet at norsk fotball er bekymret for smitteutviklingen på sikt i likhet med myndighetene. En stor oppblomstring av smitte vil få konsekvenser for aktivitet og samfunnet som fotballen er en del av. Vi vet at norsk fotball skjønner alvoret. Norsk fotball kan bistå nettopp med smittekontroll gjennom at all breddeaktivitet blir underlagt de smittevernsrammene som skal gjelde for barn og unge fremover. La fotballen være en medspiller i arbeidet, slik de har vært hittil gjennom konstruktiv og god dialog med myndighetene!

Vi er trygge på at NFF og NFF Trøndelag vil sikre at klubbene gjennomfører trening innenfor forsvarlige rammer gjennom fotballens egne koronavettregler som klubbene lojalt slutter opp om. Ingen syke kan delta på trening, og det er stort fokus på hygienetiltak. Norsk fotball har allerede god erfaring gjennom toppfotballpiloten og kontakttrening i barnefotballen med praktiseringen av hygienetiltak. NFF Trøndelag følger tett opp klubbene på dette.

LES OGSÅ: VG: FHI-notat åpnet for breddefotball, men myndighetene sa nei

Helsemyndighetene sier de ikke er bekymret for den normale fotballaktiviteten, som de bekrefter gir lav smitterisiko. De er bekymret for reising, kiosksalg og folkeansamlinger i forbindelse med kamper. Det må være et argument for å åpne opp for normal trening for alle nå! Det store paradokset er at selve reisingen, som Helsedirektoratet frykter, er lov i forbindelse med trening. Vanlig fotballtrening, som det samme direktoratet mener utgjør liten smitte, er altså ikke lov for de som er 20 år eller eldre. Får spillere lov til å reise til trening for å praktisere 1-metersregelen så må de også få lov til å reise på trening for å spille normal fotball! Alt annet er komplett uforståelig for alle.

Vi er redd at en opprettholdelse av forbud mot normal trening gjennom sommeren virker mot sin hensikt og dermed svekker myndighetenes arbeid med smittekontroll. Folk skjønner ikke lenger forbudet og oppfatter det som dypt urettferdig. Vi frykter rett og slett at flere lag i økende grad vil bryte anbefalingene om énmetersregelsen, og verken fotballen eller myndighetene vil ha en reell mulighet til å sanksjonere dette. La det være sagt, vi oppfordrer alle lag og klubber om lojalt å følge anbefalingene fra myndighetene uansett hvor rykende uenig man måtte være, men vi mener et fortsatt forbud i sommer setter smitteregelverkets legitimitet unødvendig på spill.

Vit at en fotballbane er mellom 7000 og 8000 kvadratmeter. Med 22 spillere og en dommer ute på banen har de 300 til 350 kvadratmeter hver til rådighet. Danske forskere har dokumentert at spillerne i breddefotballen i snitt er nær hverandre i 1,5 meters omkrets i rundt ett minutt på trening eller i kamp, og da i kontakt i mindre enn ett sekund av gangen.

LES OGSÅ: Ekspert mener fotballkamper bør utsettes hvis det er smitte i et lag. – Det finnes en tålegrense, sier NFF.

Det aller viktigste er å åpne opp for normal trening for alle nå, selv om vårt primære ønske er at myndighetene åpner for kamper i senior bredde innenfor de samme grenser som nå de åpner opp for barn og unge fra første august. Det er viktig å huske at nesten alle seniorlag består av spillere som både er over og under 20 år. Spillerne over 20 år gidder snart ikke mer, og flere av de samme klubbene har ikke egne juniorlag. Det vil bety frafall av spillere både over og under 20 år. Folk trenger håp for å holde motivasjonen oppe, og de trenger det nå.

NFF har laget en egen kampprotokoll for hele breddefotballen med strenge tiltak som klubbene er svært motiverte for å følge opp. Rundt 95 prosent av kampene i senior bredde spilles innenfor grensene til NFF Trøndelag.

Vi frykter at et fortsatt forbud mot normal trening og kamper vil føre til et stort frafall. Vi er dypt bekymret over hvor mange som kommer tilbake etter sommerferien. Den bekymringen håper vi Regjering og helsemyndigheter deler. Allerede i dag er det klubber i NFF Trøndelag som melder om frafall på 20 til 30 prosent. Det er på denne vi bakgrunn vi nå utfordrer Regjeringen til å stå opp for fotballen og det den representerer i våre lokalsamfunn – nemlig felleskap og aktivitet. Vi som ordførere har en særlig bekymring overfor de med minst motivasjon. De som trenger fotballen mest. Det er jo for disse idretten er viktigst i et folkehelseperspektiv. Folkehelserapporten fra 2017 viser at kun 3 av 10 voksne over 20 år oppfyller rådene om mengde fysisk aktivitet per uke. Det som her står på spill trenger derfor ingen ytterligere forklaring.

Vi må spille hverandre gode. Som ordførere i en av Norges største fotballkretser er vi stolte over at kretsen og klubbene våre ønsker å være en viktig medspiller for å sikre helsemyndighetenes tiltak legitimitet. NFF, kretsene og klubbene er klare til å ta ansvar gjennom protokollene som nå legges frem for myndighetene. Både gjennom å begrense smitten i Norge, men også bidra til folkehelse og gode sosiale fellesskap gjennom trening og kamper for alle. Vi vet at NFF, krets og klubber vil la hensynet til smittevern veie tungt i all fotballaktivitet fordi de er særdeles lite interessert i å bidra til smittespredning i en pandemi.

Så kjære Regjering: Hjelp oss med å ta vare på fotballen lokalt og dermed lokalsamfunnene i Trøndelag. På samme måte som vår fylkesordfører Tore O .Sandvik har gitt sin klare støtte til at alle må få spille igjen så ønsker vi å gi en klar og tydelig støtte til det samme - La alle få trene og spille kamper !

Innlegget er signert av ordførerne:

 • Ole Morten Balstad, Selbu
 • Odd Jarle Svanem, Heim
 • Oddbjørn Bang, Orkland
 • Rita Ottervik, Trondheim
 • Trond Hoseth, Malvik
 • Ole Laurits Haugen, Hitra
 • Kjersti Kjenes, Meråker
 • Marit Bjerkås, Rennebu
 • Arve Hitterdal, Holtålen
 • Isak V. Busch, Røros
 • Jorid Oliv Jagtøyen, Melhus
 • John E.Høvik, Osen
 • Frode Revhaug, Frosta
 • Vibeke Stjern, Åfjord
 • Tom Myrvold, Ørland
 • Bjørnar Buhaug, Fosen
 • Gunn Iversen Stokke, Skaun
 • Kristin F.Strømskag, Frøya
 • Vibeke Langli, Rindal
 • Geir Arild Espnes, Oppdal
 • Arnt Einar Bardal, Snåsa
 • Amund Hellesø, Nærøysund
 • Sivert Moen, Midtre Gauldal

(Signaturen til Sivert Moen, Midtre Gauldal manglet i en tidligere versjon av dette oppropet. Adressa beklager).