Arbeiderpartiet mener at realitetene i arbeidslivet er slik at en stor byrde vil overføres på foreldrene om åpningstidene reduseres. Derfor er det ikke aktuelt å gjøre dette, skriver Rita Ottervik.  Foto: Sindre Vartdal

Ordfører Ottervik svarer Krf-Lykke: Jeg har sagt klart ifra hva som er Aps syn i saken

Geirmund Lykke skriver i Adresseavisen at ordføreren legger lokk på debatten om åpningstidene i barnehagen. Tvert om, jeg har deltatt i debatten og sagt klart ifra hva som er mitt parti sitt syn på den saken. Nemlig at vi mener det ikke er aktuelt å redusere åpningstidene, og vil betrygge bekymrede foreldre om at dette ikke er rådende politikk med Arbeiderpartiet i posisjon. Jeg skal begrunne hvorfor.

LES LYKKES INNLEGG: Barna i fokus

Barnehagene er og skal være et godt pedagogisk tilbud for barn. Men den har en langt større betydning i vårt samfunn. Det er grunnlaget for høy deltagelse i arbeidslivet som skaper verdier i samfunnet, det er grunnlaget for høy grad av likestilling og det legger til rette for at aleneforeldre kan delta i arbeidslivet på lik linje med andre.

Derfor er gode barnehager viktig for hele familien og for hele samfunnet.

LES OGSÅ: Vil ha kortere åpningstid i barnehagene

Det er ikke slik at alle arbeidstakere jobber i kjernetiden midt på dagen. Mange familier blir satt i en fryktelig vanskelig situasjon, om vi skulle redusere åpningstidene. Vanlige arbeidsfolk har arbeidstider hvor dette ikke er mulig, og det vil ramme aleneforeldre hardt.

En annen effekt er at det trolig vil være mange kvinner som kommer til å redusere sin stillingsandel for at tidskabalen skal gå opp. Det vil i tilfelle være et alvorlig tilbakeslag i kampen for likestilling.

Tilbakemeldingen om at kvaliteten oppleves som bedre med mindre grupper og flere ansatte er ikke overraskende. Kvalitet handler i stor grad om voksentetthet. Konsekvensene av kortere åpningstid for de ulike gruppene er derimot ikke dokumentert.

LES OGSÅ: Ordføreren avlyser kortere barnehagedag

LES OGSÅ: NHO raser mot barnehageforslag

Kommunedirektøren ønsker å utrede redusert åpningstid i barnehagene på grunnlag av erfaringene de siste månedene. Å redusere åpningstidene vil være et vegvalg av så store uheldige samfunnsmessige konsekvenser at ordføreren anser det som uaktuelt. Strategien må heller være å fortsette arbeidet med å øke grunnbemanningen.

Vi skal selvfølgelig lære av det som skjer og har skjedd under koronakrisa. Flere rapporterer om mere fornøyde foreldre og ansatte fordi barnehagene har redusert åpningstiden. Barna opplever større voksentetthet og det er positivt. Men det er ikke sikkert at de de samme foreldrene vil oppleve det som positivt nå når arbeidssituasjonen normaliseres og og behovene endres. Debatten om kvaliteten i barnehager skal fortsette, men vi starter i feil ende når vi hopper rett på at barnehager skal ha kortere åpningstid.

Arbeiderpartiet mener at realitetene i arbeidslivet er slik at en stor byrde vil overføres på foreldrene om åpningstidene reduseres, og mener derfor det ikke er aktuelt å gjøre dette. Vi ønsker at foreldre skal ha trygghet for at de har et godt tilbud for sine barn når de er på jobb, og ikke tvinges til redusert arbeidstid, privat barnepass eller en svært belastende hverdag for å få tidsskjema til å henge sammen.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter