Illustrasjonene er laget av Trondheims-kunstneren Bjarne Stenberg som i en årrekke har vært engasjert av Marintek (Sintef Ocean) og NTNU for presentasjoner av prosjekter og konsepter innenfor det marine fagområdet.   Foto: Bjarne Stenberg (illustrasjon)

Fire handlekraftige kvinner kan få lagt Ocean Space Centre der det bør ligge: Ved sjøen!

Jeg har en drøm om at byens ordfører Rita Ottervik, NTNUs rektor Anne Borg, Sintefs konsernsjef Alexandra Bech Gjørv og Ingrid Schjølberg som er nyutnevnt dekan ved IE-fakultetet på NTNU og tidligere har vært ansvarlig for NTNU Havrom, alle kan se mulighetene som en lokasjon ved Ladehammeren kan by på.

Illustrasjonene er laget av Trondheims-kunstneren Bjarne Stenberg som i en årrekke har vært engasjert av Marintek (Sintef Ocean) og NTNU for presentasjoner av prosjekter og konsepter innenfor det marine fagområdet.   Foto: Bjarne Stenberg (illustrasjon)

I fellesskap kan de få med seg det politiske miljøet i Trondheim, involverte fagmiljøer ved NTNU og SINTEF og sentrale beslutningstakere i Oslo til å foreta en framtidig plassering av dette senteret som er byen og Norge verdig.

Om nødvendig og ønskelig kan det gjøres med fullt vern av den bygningsmassen som i dag ligger tilgjengelig ved den tidligere maritime skolen på Ladehammeren.

Interessert i debatt og meninger? Les flere saker her.

Dette krever at sprengningsmassen for uttak av byggegrop til de planlagte laboratoriene brukes til noe utfylling av sjøområdet på utsiden av Ladehammeren, hvilket bør la seg gjøre med ivaretakelse av utløpet av Nideleven. Dette for å ivareta både krav til vannføring og skipstrafikk.

Alternativt kan man unngå utfylling i sjøen dersom man er villig til å ofre noe av dagens bygningsmassen ved den maritime skolen og sprenge byggegrop til laboratoriene inn i fjellet der deler av dagens bygningsmasse ligger. Det kan plasseres så lavt i terrenget at det ikke hindrer utsikten for naboen i området.

I begge tilfeller kan man legge et attraktivt parkområde på toppen av laboratoriene med nydelig utsikt over fjorden til glede for studenter, ansatte ved det marine senteret og ikke minst for byens befolkning.

LES OGSÅ: Forsvaret hindrer undervisning, forskning og innovasjon i havrommet

På illustrasjonen er Ladestien lagt over det lange sjøgangsbassenget i parkområdet i høyde med bygningsmassen, og det er skissert en vei nede ved sjøen for bruk ved transportbehov for varer og tjenester. Den ene illustrasjonen viser kun ny bygningsmasse og den andre illustrasjonen viser ny pluss eksisterende bygningsmasse.

Illustrasjonene er laget av Trondheims-kunstneren Bjarne Stenberg som i en årrekke har vært engasjert av Marintek (Sintef Ocean) og NTNU for presentasjoner av prosjekter og konsepter innenfor det marine fagområdet. Dersom profesjonelle arkitekter, landskapsarkitekter og bygningsingeniører tar tak i dette, finner de garantert raskt fram til hensiktsmessige løsninger både hva gjelder vern og bygningsfunksjonalitet. Området og bygningsmassen benyttes ikke i dag slik at det kun er en omforent beslutning av de berørte parter samt Fylkeskommunen som trengs før konkret prosjektering kan startes opp.

LES OGSÅ: - Å stanse nå vil være veldig uheldig. Vi trenger 100 millioner kroner

I så måte kan prosjektet tidsmessig realiseres like raskt ved Ladehammeren som på Tyholt. Det eksisterende anlegget på Tyholt kan utnyttes i sitt fulle i hele byggeperioden, noe som også er en stor fordel framfor å bygge nytt i et område der man også skal operere i byggeperioden anslått til fem år.

Statsbygg har nå gjennom en nabovarsel til beboerne på Tyholt fremmet en planskisse for den nye bygningsmassen for det planlagte Ocean Space Centre på Tyholt. Dette er ikke egnet til å imponere noen, og det er vanskelig å forestille seg at et arkitektkontor kan evne og få en slik løsning til å gli naturlig inn i det fagre landskapet på Tyholt. Det er bedre om NTNU avsetter dette området til utvidelse av andre typer Campus-bygninger som arkitektonisk kan passe inn i dette området.

Les om våre nye debattsider: Kjære leser og debattant i Adresseavisen!

En rask beslutning fra de fire nevnte personer kan føre til at man får til gode løsninger både på Tyholt og Ladehammeren, og at et marint senter blir lokalisert tett på byens sjøområde. Skal man lykkes med dette må noen ta styringen over det pågående arbeidet til Statsbygg, og det er vel kun de nevnte fire sterke kvinner som kan vinne gjennom i en slik tilnærming.

Jeg vet at jeg er seint ute med dette innspillet, men det må fortsatt være lov å håpe på en god løsning!

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

Oddvar Aam er tidligere leder for Marintek, en av initiativtakerne til Ocean Space Centre og engasjert pensjonist 

Oddvar Aam er tidligere leder for Marintek, en av initiativtakerne til Ocean Space Centre og engasjert pensjonist