Bare med begrenset åpningstid har barnehager hatt mulighet til å ha full bemanning gjennom hele dagen, påpeker debattantene som mener bemanningsnormen må endres.  Foto: Gorm Kallestad/ NTB Scanpix

Barnehagens vanlige åpningstider krever full bemanning

Barnehagens åpningstider har gjennom flere tiår vært mye diskutert. Det samme har vært i hvilken alder barn bør begynne i barnehagen. Åpningstider og alder har vært gjenstand for opphetede diskusjoner, og har ikke sjelden endt i polarisering. Det pussige har vært at hva som er til barns beste har vært ført fra begge sider, ofte med et svært ulikt innhold. I dag er heldigvis diskusjonen både mer informert og nyansert.

LES OGSÅ: Vil ha kortere åpningstid i barnehagene

LES OGSÅ: Barnehagen er ikke bare et servicetilbud til foreldre

Vi har i dag en godt utbygd barnehage, med åpningstider som kommer familiers komplekse hverdagsliv i møte. Både barn og familier lever svært forskjellige liv. Et barnehageopphold, og hvor lenge barn er i barnehagen, må derfor ses i sammenheng med en rekke andre faktorer som tar høyde for dagens komplekse barne- og familieliv. Og hvor både barn, foreldre og de ansatte i barnehagen gis gode rammebetingelser.

LES LEDEREN: Ikke rør åpningstiden

Barnehagen er i dag velferdsstatens viktigste inkluderings- og barndomsarena. Vi trenger barnehager med høy kvalitet, og som gir barn gode hverdager sammen med andre barn og kvalifiserte voksne i hele den tiden de oppholder seg i barnehagen.

LES OGSÅ: Ordføreren avlyser kortere barnehagedag

De siste månedene har vist oss hvor viktig barnehagen er for barn i sårbare situasjoner. Den har også vist oss hvor viktig den er for å ivareta foreldres behov som utøver yrker som ivaretar en samfunnskritisk situasjon.

Bare med begrenset åpningstid har barnehager hatt mulighet til å ha full bemanning gjennom hele dagen. Nettopp full bemanning løftes frem som svært positivt av de ansatte, som har opplevd mer forutsigbare barnehagehverdager og mer tid til å være tettere på barna, noe som blant annet har styrket relasjonsarbeidet i barnehagen.

LES OGSÅ: Foreldreopprør mot kortere barnehagedag

Flere barnehager og foreldre rapporterer nå om økt kvalitet på det pedagogiske og omsorgsmessige tilbudet grunnet full bemanning gjennom hele dagen. Dette har hatt innvirkning på barns trivsel. Trivsel er grunnleggende for at barn skal leke og lære i barnehagen. Disse stemmene fra ansatte og foreldre, sammen med internasjonal forskning som understreker betydningen av god bemanningstetthet for å ta vare på barns behov og rettigheter, må lyttes til.

Til slutt: Det må gjøres noe med bemanningsnormen. Det vil si en bemanningsnorm som sikrer tilstrekkelig bemanning gjennom barnehagens ordinære åpningstid. Slik er det dessverre ikke i dag. Bemanningen må styrkes, slik at kvaliteten og dermed barns trivsel og muligheter for lek og læring opprettholdes gjennom hele åpningstiden.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter