Vi må si ja til ny E6. Nå

Nyheten om at Arbeiderpartiet i Malvik sier nei til reguleringsplanen for ny E6 mellom Trondheim og Stjørdal, er skuffende. Det kan utsette ny E6 med mange år.

Det er mange grunner til å bygge ny E6. Men det er en ekstra grunn til å gjøre det nå. Etter koronapandemien leter vi etter prosjekter som kan gi folk arbeid. Og så sier Arbeiderpartiet nei til et prosjekt som vil sysselsette hundrevis av mennesker. Mange av dem er mennesker som står utenfor arbeidsmarkedet i dag og som Nye Veier og entreprenøren vil gi en sjanse når veien skal bygges. Det kan ikke Høyre akseptere.

Leve Toten, skit i Norge, er et kjent uttrykk. E6 er den viktigste transportåren fra nord til sør i Norge. Det er ikke en lokalvei for Malvik. Det dreier seg om å bygge en vei som sørger for sikker og rask transport mellom landsdeler og ikke minst gjennom det langstrakte Trøndelag fylke.

LES OGSÅ: En utsettelse vil være en katastrofe for hele regionen

Det er veien laksen fra Namdalen tar til kontinentet. E6 er veien turistene som kommer over Storlien tar hvis de vil besøke Hitra eller Trondheim. Og ikke minst veien mange trøndere bruker når de skal fly. Selve grunnideen til Nye Veier er at man skal tenke helhetlig slik at man bygger raskere og billigere. Og da ligger det i bunn at man velger de samfunnsmessig mest lønnsomme prosjektene først.

Skal Nye Veier tilfredsstille kravene fra Arbeiderpartiet blir veien langt dyrere uten at trafikantene vinner på det. Videre vil vi risikere at både denne strekningen og E6 nord for Stjørdal rykker tilbake i køen.

Vi husker godt at fylkesordfører Tore Sandvik for noen år siden forsøkte å stoppe ny E6 nord for Trondheim fordi han heller ville ha ny E6 sør for Trondheim. Nå har Høyre og regjeringen gjennom Nye Veier sørget for at han kan få begge deler. Såfremt hans partifeller ikke stopper prosjektet.

Høyre har i regjering nesten doblet investeringene i vei og bane. Dette er investeringer for fremtiden. Vi må bygge ny E6 nå!

SE BILDENE: Slik kan nye E6 mellom Trondheim og Værnes bli

Adresseavisen Midtnorsk debatt: Her kan du lese flere debattinnlegg om saken.