Solveig Schytz fra Venstre   Foto: Vidar Ruud/Scanpix

Personangrep og trusler hører ikke hjemme i norsk politikk

Dersom vi truer fagfolk til stillhet fordi de er uenige med politikere, beveger vi oss i retning av en totalitær stat. Senterpartiets tar nå det første skrittet.

Domstolsadministrasjonen har i mange år gitt faglige råd om å redusere antall tingretter i Norge. Senterpartiet er åpenbart ikke fornøyd med disse faglige rådene, og har nå fremmet et forslag i Stortinget om en ekstern evaluering av domstolsadministrasjonen. Dette kommer på toppen av deres personkritikk mot domstolsadministrasjonens direktør Sven Marius Urke.

LES BAKGRUNN: Åpner for å vrake Domstoladministrasjonen

Lang saksbehandlingstid har vært noe av bakgrunnen for at et ekspertutvalg og domstolsadministrasjonen har foreslått en sammenslåing av tingretter. Regjeringen har ikke fulgt alle anbefalingene fra domstolutvalget, men foreslår å slå sammen rettskretser men beholde alle tinghus, for å sikre domstolens tilstedeværelse i hele landet, og samtidig få større fleksibilitet og kortere saksbehandlingstid, bedre utnytting av ressursene, større mulighet for spesialisering og større kompetansemiljø. Senterpartiet er imot alt, og går nå også til angrep på de som har gitt de faglige rådene.

LES DET FØRSTE INNLEGGET FRA JENNY KLINGE: Kva skjer med domstolane når Domstoladministrasjonen tapar?

LES SVARET FRA DOMSTOLADMINISTRASJONEN: Domstolene trenger brobyggere

Domstolsadministrasjonen er ikke ond, Senterpartiet. Senterpartiet mener det ligger en politisk motivasjon bak rådene om å slå sammen tingretter. De anklager domstolsadministrasjonen for å sultefore de små domstolene for penger til en nødvendig digitalisering, slik at argumentene for nedleggelse av de små tingrettene skal bli sterkere. Dette er tilbakevist av domstolsadministrasjonen: Hvert år siden 2017 har de fremmet forslag om å digitalisere alle tingrettene i Norge, men vi politikere har ikke prioritert dette høyt nok. Dermed har bare de største domstolene fått installert digitalt opptaksutstyr foreløpig.

Å anklage et offentlig organ for å bevisst ødelegge sin egen virksomhet for å få politisk gjennomslag for egne ønsker er både absurd og farlig. Dersom vanlige folk begynner å tro på anklagene Senterpartiet sprer, vil tilliten til offentlige myndigheter falle.

LES OGSÅ: Domstol-kutt engasjerer: Vi bruker dobbelt så mye på Nye Veier som på drift av domstolene

LES OGSÅ: Senterpartiet på ville veier om norske domstoler

Tar personen og ikke saken. Senterpartiet har også begynt å kritisere motivene til Sven Marius Urke, som er direktør i domstolsadministrasjonen. Direktøren i domstolsadministrasjonen snakker selvfølgelig alltid på veiene av hele administrasjonen. Dette glemmer Senterpartiets Emilie Enger når hun uttaler til Advokatbladet at hun ser at «Urke er målløs» over at han ikke fikk flertall for domstolsreformen i Stortinget. Enger uttaler videre at «han (Urke) har ønsket seg en sentralisering av domstolene i en årrekke».

Dersom vi politikere tyr til personangrep på ledere i offentlig forvaltning er ikke veien til et splittende ordskifte og dalende tillit særlig lang. Hvem vil lede en offentlig virksomhet dersom de får personangrep mot seg? Og hvem vil tro på offentlige ledere dersom politikere sier at de bare fremmer sine egne personlige motiver?

Senterpartiet har allerede lukket ørene for alle faglige råd fra norske domstoler. Det er et politisk valg, og det må være opp til velgerne å dømme dette. Men partiets trusler om ekstern evaluering av organer som ikke er enige med dem og personkarakteristikker av offentlige ledere hører ikke hjemme i Norge.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter